U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

2de pakket voor schone mobiliteit

09 november 2017 - door Simon De Wachter

Met het pakket voor schone mobiliteit, het tweede onderdeel van het mobiliteitspakket, versterkt de Commissie het leiderschap van de EU op het vlak van schone voertuigen. Er worden ambitieuze, realistische en afdwingbare regels voorgesteld om een gelijk speelveld te creëren voor alle bedrijven die in Europa actief zijn. Ook wordt duidelijk aangeven hoe de Europese verbintenissen van de Overeenkomst van Parijs moeten worden nagekomen. Daarnaast worden zowel innoverende technologieën en zakenmodellen als een efficiënter gebruik van alle vervoerswijzen voor goederen gestimuleerd. Gerichte financiële instrumenten moeten een snelle uitvoering verzekeren.

2de pakket voor schone mobiliteit

Het pakket voor schone mobiliteit

Als tweede deel van het mobiliteitspakket heeft de Commissie een reeks maatregelen aangekondigd om de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen te versnellen. Het zijn doorslaggevende maatregelen om de verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs na te komen: de CO2-uitstoot met minstens 40 % verlagen tegen 2030. Juist nu in Bonn de internationale klimaatconferentie plaatsvindt, toont de Commissie dat de EU het goede voorbeeld geeft.

De auto-industrie ondergaat een grondige transformatie terwijl de wereld zich ontwikkelt naar een moderne koolstofarme economie.

6 initatieven onder het pakket schone mobiliteit

Het pakket schone mobiliteit bevat de volgende documenten:

  • Nieuwe CO2 normen

Het voorstel tot herziening van de verordening over nieuwe CO2-normen, zal die fabrikanten helpen om innovatief te werken en emissiearme voertuigen op de markt te brengen. Het voorstel bevat ook streefcijfers voor 2025 en 2030. De tussentijdse doelstellingen voor 2025 garanderen dat nu reeds wordt geïnvesteerd. De streefdoelen voor 2030 zorgen voor stabiliteit en continuïteit. Ze dragen ertoe bij dat de overgang van voertuigen met traditionele verbrandingsmotoren naar schone voertuigen wordt versneld.

Voor meer informatie leest u het nieuwsbericht 'CO2-uitstoot lichte voertuigen 30% omlaag tegen 2030'.

  • De richtlijn schone voertuigen

Het voorstel tot herziening van de richtlijn schone voertuigen, begunstigt schone mobiliteitsoplossingen bij openbare aanbestedingen en biedt een solide basis om de vraag naar en de verdere ontwikkeling van schone mobiliteitsoplossingen te stimuleren.

Het hoofddoel is om de marktintroductie van schone voertuigen bij overheidsopdrachten te vergroten. Bovendien verruimt de herziening van de richtlijn het toepassingsgebied van de richtlijn en maakt het mogelijk gedelegeerde handelingen vast te stellen die de aanpak ingevoerd voor schone lichte voertuigen, ook in te voeren voor zware voertuigen.

De nationale plannen moeten meer ambitie aan de dag leggen, zodat er meer wordt geïnvesteerd en het draagvlak onder de consumenten vergroot.

De mededeling stelt een reeks maatregelen voor (een actieplan) om de EU-vervoerssector verder koolstofvrij te maken. Aangezien ongeveer 95% van de wegvoertuigen nog steeds conventioneel worden gevoed, inclusief hernieuwbare biobrandstofmengsels, is het aantal voertuigen en schepen dat op alternatieve energiebronnen in de EU rijdt, te laag, een punt van zorg dat het actieplan van de Commissie tracht aan te pakken.

  • De richtlijn gecombineerd vervoer

Het voorstel tot herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer, begunstigt het gecombineerd gebruik van verschillende vervoerswijzen voor goederen, waardoor ondernemingen gemakkelijker aanspraak kunnen maken op aanmoedigingspremies en het gecombineerde gebruik van vrachtwagens, treinen, aken en schepen voor het vervoer van goederen wordt gestimuleerd.

Het hoofddoel is de overstap van vrachtvervoer over de weg naar vervoerwijzen met een lagere emissie, zoals de binnenwateren, het zeevervoer en het spoorvervoer, direct te stimuleren door middel van overheidssubsidies. Dit zou het concurrentievermogen van grensoverschrijdend intermodaal (of 'gecombineerd') vervoer ten opzichte van alleen vrachtvervoer over de weg vergroten.

Het voorstel tot herziening van de richtlijn behandelt onduidelijkheden die zijn geïdentificeerd door de ex-post evaluatie van de de richtlijn gecombineerd vervoer en actualiseert de richtlijn om het nut ervan als ondersteuningsmaatregel te verbeteren en het gebruik ervan voor de industrie te vereenvoudigen.

  • De richtlijn betreffende autobusdiensten voor passagiers

Het voorstel tot herziening van de richtlijn betreffende autobusdiensten voor passagiers, die de ontwikkeling van langeafstandsbusdiensten in heel Europa stimuleert en alternatieven voor het gebruik van personenwagens biedt. Daardoor zullen de uitstoot en de congestie worden teruggedrongen, en krijgen met name mensen met een laag inkomen meer, betere en betaalbare mobiliteitsopties.

De Commissie heeft het voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 ingediend om haar oorspronkelijke doelstelling, het bevorderen van bus- en busdiensten als duurzaam alternatief voor individueel autovervoer, volledig te bereiken.

  • Het batterij-initiatief

​Dit is van strategisch belang voor het geïntegreerd industriebeleid van de EU: de voertuigen en andere mobiliteitsoplossingen van morgen en hun onderdelen zullen worden uitgevonden en geproduceerd in de EU.

Volgende stappen

De voorstellen voor een schone mobiliteit worden nu naar de medewetgevers gezonden. De Commissie vraagt alle betrokkenen om nauw samen te werken zodat de voorstellen en maatregelen snel kunnen worden aangenomen en uitgevoerd. Daardoor kunnen de industrie, bedrijven, werknemers en burgers in de EU zo snel mogelijk optimaal van de voordelen genieten.

Meer informatie

Lees het persbericht van de Europese Commissie.

Lees de mededeling van de Europese Commissie over 'Delivering on low-emission mobility A European Union that protects the planet, empowers its consumers and defends its industry and workers'.

MEMO: Naar een schone mobiliteit: Vragen en antwoorden over de initiatieven die de planeet beschermen, de consumenten sterker maken en de industrie en werknemers verdedigen

DG Mobiliteit en Vervoer: Pakket schone mobiliteit, met inbegrip van door de Commissie vastgestelde documenten

Maak een account aan

DOSSIER

Gecombineerd vervoer (tweede mobiliteitspakket)

De herziening van de richtlijn voor gecombineerd vervoer wordt ingetrokken door de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula Von der Leyen. De Europese Commissie zal een nieuw voorstel voor gecombineerd vervoer lanceren in het kader van de European Green Deal. Dat nieuwe voorstel mogen we volgens de roadmap verwachten in 2021.

Lees meer
Volg ons