U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Webinar: EU4Health Programme 2021-2027 - Stakeholders' Event

8 juli 2022 10:00 – 17:00
Online

Dit webinar staat open voor alle relevante belanghebbenden: NGO's, verenigingen, bedrijven, beleidsmakers van de lidstaten, patiëntenorganisaties, enz. 

Het programma EU4Health is in maart 2021 goedgekeurd met 5,3 miljard euro voor de periode 2021-27, een ongekend niveau van financiële toezeggingen voor een investering van de Unie in gezondheid. Het programma EU4-Gezondheid is het antwoord van de Unie op de huidige noden op het gebied van de volksgezondheid; het zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel na COVID-19 en beoogt een bijdrage te leveren aan de gezondheidsuitdagingen op de lange termijn door sterkere, veerkrachtigere en beter toegankelijke gezondheidsstelsels op te bouwen.

Elk jaar wordt een gerichte raadpleging gehouden om de mening van belanghebbenden te peilen over de huidige en toekomstige gezondheidsprioriteiten en strategische oriëntaties van de EU en over de belangrijkste gezondheidsbehoeften die via de jaarlijkse werkprogramma's van EU4Health moeten worden aangepakt.

Dit webinar biedt de deelnemers de gelegenheid om hun mening te geven over de meest brandende gezondheidskwesties in de EU en hoe deze moeten worden aangepakt. De resultaten van de raadpleging en van dit webinar zullen als input dienen voor de opstelling van het werkprogramma 2023, maar ook voor de bezinning over de prioriteiten, strategische oriëntaties en behoeften voor de volgende werkprogramma's.

De agenda vind je hier

Inschrijven kan via deze link

Webinar: EU4Health Programme 2021-2027 - Stakeholders' Event

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons