U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Tweede golf projectoproepen in het EU4Health programme

15 september 2022 - door Kaatje Gevaert

Het Uitvoerend Agentschap HaDEA heeft drie nieuwe oproepen in het kader van het jaarlijkse werkprogramma EU4Health 2022 gepubliceerd.

Tweede golf projectoproepen  in het EU4Health programme

Overzicht van de oproepen

Oproep 1: niet-overdraagbare ziekten - hart- en vaatziekten en diabetes (EU4H-2022-PJ-11)

Het doel van deze oproep is de last van NCD's en gerelateerde risicofactoren te verminderen door ondersteuning van het beleid op dit gebied en overeenkomstige acties onder leiding van de EU-landen.

In het kader van dit thema zullen activiteiten worden gefinancierd die een aanvulling vormen op de gezamenlijke actie "Preventie van niet-overdraagbare ziekten - hart- en vaatziekten en diabetes" in het kader van het werkprogramma EU4Health 2022.

Beschikbaar budget: 5 miljoen euro.

Deadline: 21 februari 2023

Oproep 2: preventie van kanker en andere NCD's - actie inzake gezondheidsdeterminanten (EU4H-2022-PJ-12)

Het doel van deze oproep is de aanvulling van de uitvoering van de door de EU-landen geleide gezamenlijke actie "Kanker- en andere NCD-preventie - actie op het gebied van gezondheidsdeterminanten".  De oproep is verdeeld in 2 subthema's:

  • Aanpak van gezondheidsdeterminanten in verband met kanker

Beschikbare begroting: 8 miljoen euro.

Deadline: 21 februari 2023

  • Aanpak van gezondheidsdeterminanten met betrekking tot andere niet-verdraagbare ziektes dan kanker

Beschikbaar budget voor dit deelonderwerp: 3 miljoen euro.

Deadline: 21 februari 2023

Oproep 3: de invoering van het tweede luik van het inter-specialistische kankeropleidingsprogramma (EU4H-2022-PJ-14)

Het doel van deze oproep is de uitbreiding van de uitvoering van het eerste kankeropleidingsprogramma door de inschrijving van nieuwe kankercentra, stagiairs en opleiders. Bij de activiteiten die in het kader van dit thema worden gefinancierd, wordt de tweede groep cursisten opgeleid en wordt een evenement georganiseerd om de resultaten van de opleiding te presenteren.

Beschikbaar budget: 7 miljoen euro

Deadline: 21 februari 2023

Meer informatie is beschikbaar op de webpagina van de oproep.

Infosessie

Op 19 oktober 2022 vindt een infosessie plaats rond de nieuwe oproepen 

Het Uitvoerend Agentschap HaDEA zal samen met het directoraat-generaal Gezondheid en voedselveiligheid (DG SANTE) de beleidscontext, de doelstellingen en de verwachte impact alsook de procedure voor deze golf van oproepen toelichten.

Achtergrondinformatie

EU4Health is met een budget van 5,3 miljard euro het vierde en grootste gezondheidsprogramma van de EU. Het EU4Health-programma gaat verder dan een ambitieuze reactie op de COVID-19-crisis om de veerkracht van de Europese gezondheidszorgstelsels aan te pakken. Het programma verstrekt financiering aan nationale autoriteiten, gezondheidsorganisaties en andere organen via subsidies en overheidsopdrachten en draagt zo bij tot een gezonder Europa.

Het Uitvoerend Agentschap HaDEA voert het EU4Health-programma uit door van 2021 tot 2027 oproepen en aanbestedingen te beheren.

Relevante links

EU4Health-programma

Website volksgezondheid van de Europese Commissie

Naar de oproepen op het Funding and Tenders portal

 

Maak een account aan

Volg ons