U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Interinstitutioneel akkoord voor bescherming tegen kankerverwekkende en mutagene stoffen

12 december 2018 - door Hanne De Roo

Het Europees Parlement heeft met een zeer grote meerderheid (585 stemmen voor, 46 tegen, 35 onthoudingen) het interinstitutioneel akkoord over de tweede herziening van de richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende en mutagene stoffen goedgekeurd.

Interinstitutioneel akkoord voor bescherming tegen kankerverwekkende en mutagene stoffen

De overeenkomst is opmerkelijk, omdat ze er in geslaagd zijn dieseldampen mee op te nemen in de richtlijn, evenals een beroepsmatige blootstellingslimiet.

De overeenkomst stelt een grenswaarde voor dieseldampen vast van 0,05 mg/m³, met een overgangsperiode van twee jaar. De richtlijn introduceert blootstellingsgrenswaarden voor, onder andere,

  • trichloorethyleen,
  • epichloorhydrine,
  • ethyleen
  • dibromide,
  • ethyleendichloride,
  • 4,4'-methyleendianiline en
  • oliën die worden gebruikt om intern te koelen verbrandingsmotoren, evenals waarnemingen van de huid voor minerale oliën en polycyclische aromatische koolwaterstofmengsels.

Lees hier alles over de tweede herziening van de richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende en mutagene stoffen agentia goedgekeurd.

Lees de briefing van de onderzoeksdienst van het Europees Parlement.

Lees het verslag van de EMPL commissie van het EP over de wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

Maak een account aan

Volg ons