U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De details van het nieuw gezondheidsprogramma EU4Health

08 juni 2020 - door Maarten Libeer

De coronacrisis toont aan dat de paraatheid en het vermogen van de EU om doeltreffend te reageren op grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen te kort schiet door: 

 • Een tekort aan coördinatie tussen de lidstaten tijdens een gezondheidscrisis.
 • Te weinig capaciteit op EU-niveau om zich voor te bereiden op gezondheidscrises en deze te bestrijden.
 • Te weinig investeringen in de gezondheidsstelsels om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.

Daarom stelt de Europese Commissie een nieuw programma voor: Health4EU. Het trekt er 9,4 miljard euro voor uit, wat een gigantische stijging is met het vorige budget van 413 miljoen euro. Ook zal het niet meer onder ESF+ vallen maar wordt het een autonoom programma. 

De details van het nieuw gezondheidsprogramma EU4Health

Doelstellingen

Het EU4Health programma wil de bovenstaande proplemen oplossen door op korte termijn te focussen op volgende doelstellingen: 

 1. Bescherming van mensen in de EU tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen en verbetering van de capaciteit voor crisisbeheer.
 2. Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere crisisgerelateerde producten beschikbaar en betaalbaar maken en innovatie ondersteunen.
 3. De gezondheidsstelsels en de beroepsbevolking in de gezondheidszorg versterken, onder meer door te investeren in de volksgezondheid, bijvoorbeeld door programma's voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie en door de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren.

Op lange termijn streeft het nieuwe programma volgende zaken na: 

 • Ongelijkheden in de gezondheidstoestand van bevolkingsgroepen, landen en regio's en toegang tot betaalbare, preventieve en curatieve gezondheidszorg van goede kwaliteit.
 • Belasting door niet-overdraagbare ziekten, met name kanker, geestelijke gezondheid, zeldzame ziekten en risico's van gezondheidsdeterminanten.
 • Ongelijke verdeling van de capaciteit van de gezondheidszorgstelsels.
 • Belemmeringen voor de brede invoering en het beste gebruik van digitale innovaties en de schaalvergroting ervan.
 • Toenemende gezondheidsbelasting door aantasting van het milieu en vervuiling, met name van de lucht-, water- en bodemkwaliteit, en ook door demografische veranderingen.
   

Acties en mogelijkheden

 • Landenspecifieke ondersteuning en advies op maat voor landen, of groepen van landen, met de hoogste behoeften, door middel van jumelages, deskundig advies en ondersteuning van collega's, enz.
 • Opleidings- en uitwisselingsprogramma's voor medisch en gezondheidspersoneel.
 • Nieuwe mechanismen voor bijvoorbeeld de aanschaf van goederen en diensten die nodig zijn voor de preventie en het beheer van gezondheidscrises.
 • Audits, bijvoorbeeld van de paraatheids- en responsregelingen van de lidstaten (zoals crisisbeheer, antimicrobiële resistentie, vaccinatie) om de doeltreffendheid ervan te waarborgen.
 • Klinische proeven om de ontwikkeling, toelating en toegang tot innovatieve, veilige en doeltreffende geneesmiddelen en vaccins te versnellen.
 • Grensoverschrijdende samenwerking en partnerschappen, ook in grensoverschrijdende regio's, met het oog op de overdracht en opschaling van innovatieve oplossingen, waaronder digitale, bijvoorbeeld via de Europese referentienetwerken (ERN's).
 • Oprichting en coördinatie van referentielaboratoria en -centra van de Unie.
 • Investeringen in voorbereidende projecten voor initiatieven met een hoge toegevoegde waarde en in kritieke gezondheidsinfrastructuur.
 • Invoering, exploitatie en onderhoud van de digitale diensteninfrastructuur.
 • Analytische activiteiten zoals studies, gegevensverzameling en benchmarking.

 

EU4Health zal worden uitgevoerd door de lidstaten, niet-gouvernementele en internationale organisaties die EU-financiering kunnen aanvragen in de vorm van subsidies, prijzen en aanbestedingen. 

Alle info vind je hier

Factsheet EU4Health

Maak een account aan

Volg ons