U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Stakeholder activities to support strengthened cooperation against vaccine preventable diseases

Deadline

Code

PJ-08-2020

Inleiding

De vaccinatiegraad in de EU is de afgelopen jaren gedaald. Als gevolg daarvan doen zich nieuwe uitbraken voor van ziekten die met een vaccin kunnen worden voorkomen.

Uit de speciale Eurobarometer 2019 over de houding ten opzichte van vaccinatie blijkt dat de EU-burgers in grote mate vertrouwen hebben in het advies van gezondheidswerkers op het gebied van vaccinatie. Gezondheidswerkers moeten echter een bijgewerkte opleiding krijgen om accurate informatie aan het publiek te kunnen verstrekken en om mythes te bestrijden en beste praktijken uit te wisselen.

De voorgestelde actie moet de in 2019 opgerichte Coalitie voor Vaccinatie ondersteunen om bij te dragen aan de uitvoering van de aanbeveling van de Raad inzake versterkte samenwerking tegen ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld door middel van activiteiten als:

 • verbetering van de toegang tot nauwkeurige informatie over vaccinatie;
 • bestrijding van desinformatie over vaccinatie;
 • vergroting van het vertrouwen in vaccins
 • het verbeteren van de opname van vaccins;
 • opleiding van gezondheidswerkers en studenten in de vaccinologie en in communicatievaardigheden, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van achtergestelde en kwetsbare groepen.

Idealiter zouden de projectpartners verschillende verenigingen van coalitiepartners moeten omvatten, alsook andere organisaties van belanghebbenden uit de EU-lidstaten, de EER-landen en andere landen die deelnemen aan het derde EU-gezondheidsprogramma, die de uitvoering van de relevante aspecten van de aanbeveling van de Raad inzake intensievere samenwerking op het gebied van door vaccinatie te voorkomen ziekten kunnen ondersteunen.

Doelstellingen

 • Nauwkeurige en transparante informatie te verstrekken aan patiënten, zorgverleners en het grote publiek;
 • De inspanningen van de verenigingen van coalitiepartners en andere organisaties van belanghebbenden te bundelen om het vertrouwen in en het gebruik van vaccins te vergroten;
 • Mythes en desinformatie over vaccins te bestrijden, onder meer door samenwerking met de media;
 • Te investeren in onderwijs en communicatie en samen te werken met de verschillende organisaties van belanghebbenden.

Budget

1 000 000 euro

Info & contact

Meer informatie is hier te vinden. Voor praktische vragen kan u ook steeds sturen naar het nationaal contactpunt (NCP) voor België: laurence.ballieux@health.belgium.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons