U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES)

Deadline

Code

HDHL-INTIMIC

Inleiding

Het gezamenlijk programmeringsinitiatief "Een gezond dieet voor een gezond leven" is opgericht om onderzoek op het gebied van voedsel, voeding, lichaamsbeweging en gezondheid te coördineren om tastbare maatschappelijke en gezondheidsimpact te bereiken en het Europese leiderschap en concurrentievermogen op dit gebied te versterken. Onder deze paraplu lanceren de HDHL-INTIMIC-partners nu een nieuwe gezamenlijke transnationale oproep genaamd "Preventie van ongezonde gewichtstoename en obesitas tijdens cruciale fasen gedurende de levensduur (PREPHOBES)".

Doelstellingen

Deze nieuwe oproep is bedoeld om toegewijde, transnationale onderzoeksconsortia van topklasse te financieren om inzicht te geven in innovatieve strategieën om overgewicht en obesitas te voorkomen of te verminderen in gedefinieerde doelpopulaties op basis van bepaalde levensfasen. Deze oproep biedt een unieke kans om onderzoekers met expertise op het gebied van obesitaspreventie en belanghebbenden te verbinden die beleidsgebaseerde oplossingen kunnen faciliteren.

Budget

Elf financieringsinstanties uit 10 verschillende landen (Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Letland, Spanje, Nederland) hebben al een budget van meer dan 7 miljoen euro vastgelegd.

Begunstigden

Over het algemeen kunnen gezamenlijke onderzoeksvoorstellen worden ingediend door aanvragers die werkzaam zijn in universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs, niet-universitaire openbare of particuliere onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg, commerciële bedrijven (met name kleine en middelgrote ondernemingen) of andere soorten belanghebbendenorganisaties.

De verkiesbaarheid van de bovengenoemde instellingen, samen met details van de subsidiabele kosten (personeel, materiaal, verbruiksgoederen, uitrusting, reisgeld, enz.), zijn onderworpen aan de individuele administratieve vereisten van individuele financieringsorganisaties en kunnen daarom variëren. Aanvragers wordt sterk aangeraden om contact op te nemen met hun nationale / regionale financieringsorganisatie om te bevestigen of ze in aanmerking komen voor deelname aan een aanvraag.

Alleen transnationale projecten worden gefinancierd: bij elk consortium moeten minimaal drie partners in aanmerking komen voor de deelnemende financieringsorganisatie en maximaal zes partners die in aanmerking komen voor financiering door de deelnemende financieringsorganisatie uit ten minste drie verschillende landen. Niet meer dan twee in aanmerking komende partners uit hetzelfde land worden in één consortium geaccepteerd. Elk onderzoeksconsortium moet ten minste één operationele stakeholder als partner / medewerker bevatten (die in aanmerking komt voor financiering of deelneemt met een eigen budget) om samen te werken in verschillende sectoren, waaronder de academische sector, de volksgezondheidssector, de overheidssector, de particuliere sector en industriële partners.

Info & contact

Alle informatie vind je terug op de website.

Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik De Ruyck ( hendrik.deruyck@ilvo.vlaanderen.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons