U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe krachten voor de kinderopvang

Deadline

Code

502

Inleiding

De oproep wil de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters stimuleren en versterken. De oproep wil hiermee een antwoord bieden op het knelpuntkarakter van de functie van kinderbegeleider van baby’s en peuters in Vlaanderen en Brussel. Door het creëren van een meer divers personeelsbestand in de kinderopvang wenst deze oproep ook bij te dragen aan een meer toegankelijke kinderopvang voor kansengroepen.

Doelstellingen

Projecten organiseren en voeren een geïntegreerd en kwalificerend begeleidings- en opleidingstraject uit voor toekomstige kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters. Tot de activiteiten behoren:
- Het toeleiden en screenen van deelnemers;
- Het uitvoeren van een individuele geïntegreerde begeleiding voor de deelnemers;
- Het aanbieden van een opleiding tot begeleider in de kinderopvang van baby’s en peuters;
- Het organiseren en begeleiden van werkplekleren en stage;
- Het samenwerken en coördineren tussen de partners alsook met andere relevante actoren;
- Het deelnemen aan de activiteiten van het lerend netwerk.

De opleiding is laagdrempelig en op maat van de finale doelgroep van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven. Wie slaagt voor het opleidingstraject, behaalt minimaal een certificaat begeleider in de kinderopvang.

Budget

Het oproepbudget bedraagt 2.500.000,00 euro, waarvan 1.000.000,00 EUR ESF (40,00%) en 1.500.000,00 EUR andere financiering (publieke of private).

Begunstigden

De oproep richt zich tot organisaties in Vlaanderen en Brussel die groepsopvang voor baby’s en peuters organiseren en opleidingsverstrekkers van een kwalificerende opleiding tot begeleider in de kinderopvang. Het partnerschap heeft ervaring met het begeleiden van kwetsbare personen of is bereid expertise op te bouwen doorheen het project.
We verwachten (lokale) partnerschappen die bovenstaande expertise bundelen. Het partnerschap omvat minimaal één groepsopvang voor baby’s en peuters en één opleidingsverstrekker.

Info & contact

Alle info vind je hier. Voor vragen kan je terecht bij 

Delphine Ampe

T: 02/552 83 01

E: delphine.ampe@vlaanderen.be

Jelle Debaenst - ESF

T: 02/552 83 10

E: jelle.debaenst@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons