U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

JPND Call for Proposals: "Multinational research projects on Health and Social Care for Neurodegenerative Diseases"

Deadline

Doelstellingen

Huidig onderzoek suggereert een sterk potentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die leven met neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, met nieuwe gezondheids- en sociale zorgconcepten en innovaties gericht op het behoud van waardigheid, onafhankelijkheid en sociale inclusie. Niettemin varieert de beschikbaarheid en kwaliteit van dergelijke diensten aanzienlijk in Europa en daarbuiten. In deze context nodigt JPND multinationale onderzoeksteams uit om voorstellen in te dienen voor ambitieuze, innovatieve en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten die gericht zijn op gezondheidszorg en sociale zorg op zowel macroniveau van systemen en infrastructuren als op individueel niveau van patiënten, verzorgers en gezinnen.

Budget

21 miljoen euro

Begunstigden

Gezamenlijke transnationale onderzoeksvoorstellen kunnen worden gefinancierd voor een periode van maximaal drie jaar. Zij mogen worden ingediend door onderzoeksgroepen die werkzaam zijn aan universiteiten (of andere instellingen voor hoger onderwijs), niet-universitaire openbare onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg en sociale zorg, als evenals commerciële bedrijven, met name kmo's. Consortia kunnen bestaan ​​uit partners die financiering ontvangen voor onderzoek onder deze prijs (regulier gefinancierde partners) en niet-gefinancierde externe medewerkers. Reguliere partners zijn vertegenwoordigd door individuele onderzoeksgroepen (meestal geleid door een hoofdonderzoeker of een jonge academicus groepsleider) binnen individuele instellingen. Elke reguliere partner moet financiering aanvragen bij een van de financieren van organisaties die deelnemen aan de oproep (zie sectie één). Als verschillende onderzoeksgroepen van dezelfde instelling vraagt ​​om financiering, ze moeten worden geteld als individuele vaste partners. Elk voorstel moet minimaal drie en maximaal zes reguliere partners van bij betrekken minste drie verschillende landen die aan deze oproep deelnemen. Als het voorstel betrekking heeft op minste één vaste partner uit een ondervertegenwoordigd Europees land (Tsjechië, Polen, Slowakije), wordt het maximale aantal vaste partners uitgebreid naar zeven partners. Om redenen van transnationale balans, mogen niet meer dan twee vaste partners uit hetzelfde land deel uitmaken van een voorstel.

Info & contact

Alle informatie en documenten vindt u terug op de website.

 

Europese Contactpersoon:

JPND Joint Call Secretariat:

Sabrina Voß (+49) 228-3821 2111 or sabrina.voss@dlr.de

Olaf Krüger (+49) 228-3821 2111 or olaf.krueger.1@dlr.de

 

Vlaamse Contactpersoon:

Kathleen D'Hondt (EWI) via kathleen.dhondt@ewi.vlaanderen.be 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons