U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

JPND - call for multinational research projects on personalised medicine for neurodegenerative diseases

Deadline

Inleiding

Met de vergrijzing van de wereldbevolking neemt de incidentie van neurodegeneratieve ziekten toe. Op dit moment lijden naar schatting 47 miljoen mensen aan de ziekte van Alzheimer en aanverwante stoornissen, de meest voorkomende klasse van neurodegeneratieve ziekten. Dit cijfer vertoont geen tekenen van afname en zal naar verwachting verdubbelen om de 20 jaar als de bevolking vergrijst.

Doelstellingen

Een van de grootste uitdagingen voor de behandeling van neurodegeneratieve ziekten is het ontcijferen van de grote variabiliteit - van oorsprong, mechanismen en klinische expressie - waar deze slopende ziekten door worden gekenmerkt. Met dit in gedachten heeft JPND een dringende behoefte aan investeringen geïdentificeerd die gericht zijn op het mogelijk maken van onderzoeksprojecten over gepersonaliseerde geneeskunde, die op termijn kunnen leiden tot de levering van gerichte en tijdige preventie en therapieën voor patiënten met neurodegeneratieve ziekten.

Deze oproep, gelanceerd in samenwerking met de Europese Commissie, nodigt uit tot het indienen van voorstellen voor ambitieuze, innovatieve, multinationale en multidisciplinaire onderzoeksprojecten voor samenwerking om het traject van deze slopende ziekten te veranderen door de ontwikkeling van Precision Medicine-benaderingen.

Met betrekking tot het richten op specifieke elementen die verantwoordelijk zijn voor pathologie in een bepaald individu op een bepaald tijdstip, is Precision Medicine een opkomende benadering voor ziektepreventie, diagnose en behandeling die rekening houdt met individuele variabiliteit in genen, biologische / moleculaire kenmerken, samen met milieu- en leefstijlfactoren.

Budget

Het totaal beschikbaar budget voor deze oproep is 24 miljoen euro (van alle deelnemende landen) met een aanvullende financiering door de Europese Commissie die de totale financiering tot 30 miljoen euro zou kunnen verhogen. Onder deze oproep financiert elk land zijn eigen nationale deelnemers aan succesvolle samenwerkingsvoorstellen, op basis van hun nationale begrotingstoewijzing.

Begunstigden

De financieringsorganisaties die hebben ingestemd om deel te nemen aan deze gezamenlijke uitnodiging, worden hier vermeld. De oproep wordt tegelijkertijd uitgevoerd door de financieringsorganisaties in hun respectieve landen en centraal gecoördineerd door het Joint Call Secretariat.

Info & contact

Call text

Call procedures

Landspecifieke informatie

Klik hier voor meer informatie over de call

Vertegenwoordigers van het Joint Call Secretariat zijn beschikbaar voor vragen:

Dr. Sabrina Voß, sabrina.voss@dlr.de, (+49) 228-3821 2111

Dr. Olaf Krüger, olaf.krueger.1@dlr.de, (+49) 228-3821 2111

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons