U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Gezondheidsprogramma: PP-2-2-2016: Pilot project — Mentally - access to mental health care and improving mental health literacy

Deadline

Doelstellingen

 • To develop and test a multi-applicable framework across European countries and stakeholders in order to achieve the adequate (as needed) access to mental health care (in terms of diagnose and treatment in women and men) in close collaboration with relevant stakeholders within the field of mental health. This should help reducing excessive treatment of individuals in mental distress that do not need specialized help and facilitate best treatment of those who need specialized care.
 • To increase primary care professionals’ competencies, evaluate organization and capacity of care systems, and improve patient outcomes by developing different tools.

The expected result will be a network to add value at European level to help patients.Recommendations will be made to optimize referral processes related to mental disorders and todevelop guidelines for evidence-based treatments, with a view to improving patient outcomes anddecreasing health inequalities.

One call will be organized and the proposal selected shall cover the main priority areas.

Budget

The total budget earmarked for the co-financing of projects is estimated at EUR 400 000. The maximum possible rate of co-financing of the eligible total costs is 60%.

Begunstigden

Grant applications are eligible if submitted by legal persons. More specifically, the applicants mustbe legally established organisations, public authorities, public sector bodies, in particular research and health institutions, universities and higher education establishments.

The application shall state the legal status of the applicant.

Proposals must be submitted by consortia of legal entities (with or without legal personality) established in at least 2 different EU Member States. Applicants participating in a project proposal have to be different legal entities (i.e. independent from each other). Proposals which do not involve applicants from 2 different Member States fulfilling the above conditions will be rejected. Actions that have already commenced by the date on which the grant application is registered will be excluded from participation.

Only applications from entities established in one the following countries are eligible:

- One of the 28 EU Member States;

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons