U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Equality and Wellbeing across Generations

Deadline

Doelstellingen

Gelijkheid en welzijn tussen generaties (EWG) is een gezamenlijke transnationale oproep tot het indienen van voorstellen. Nu er in heel Europa en Canada grote demografische veranderingen plaatsvinden, nodigen we onderzoekers uit om voorstellen in te dienen die onderzoeken:

  • Hoe demografische verandering het impliciete contract tussen generaties verandert?
  • Hoe beleid ervoor kan zorgen dat verandering leidt tot vermindering van ongelijkheid?

EWG bestaat uit 11 landen (Oostenrijk, België, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Letland, Noorwegen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) die samenwerken om deze financieringsmogelijkheid te bieden op het gebied van demografische verandering en ongelijkheid. Meer specifiek richt deze oproep zich op drie aspecten van ongelijkheid. Voorstellen kunnen ervoor kiezen om te focussen op één, twee of alle drie deze onderwerpen:

  • Inkomen en vermogen
  • Zorgzame verantwoordelijkheden
  • Sociale en politieke participatie

Bij de behandeling van deze onderwerpen verwachten we dat voorstellen bijzondere aandacht zullen besteden aan sectoroverschrijdende kwesties op het gebied van gender, culturele achtergrond en sociaal-economische achtergrond, die allemaal een grote invloed hebben op ongelijkheden. Voorstellen moeten het opnemen van één, twee of alle drie deze kwesties in hun onderzoek als een absolute vereiste beschouwen.

Budget

Het totale budget voor deze oproep is ongeveer 6 736 000 euro.

Begunstigden

Bij elk voorstel moeten minimaal drie in aanmerking komende aanvragers deelnemen uit ten minste drie verschillende landen die aan de oproep deelnemen. Deze aanvragers vormen samen een voorstel en vormen een projectconsortium.

Info & contact

Meer informatie vind je op deze website.

Voor meer informatie contacteer Aziz Naji (Aziz.Naji@belspo.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons