U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

eHealth

Deadline

Code

CEF-TC-2020-2

Doelstellingen

Voorstellen moeten ten minste de onderstaande activiteiten 1 en 2a behandelen en kunnen ook activiteiten 2b, 3 en 4 omvatten:

 1. Voortdurende levering van technische IT-ondersteuning (bijv. Helpdesk, coderingsondersteuning, uploaden van gegevens, training van gebruikers, enz.) Om het juiste gebruik van de ERN-kerndiensten door nieuwe ERN-leden en / of gelieerde partners te garanderen.
 2. Uitvoering van de verplichte gegevensverzameling en validatie voor het ERN-monitoringsysteem en bijdrage aan de verbetering ervan, waaronder: a). de ondersteuning van het gebruik van het onlinesysteem voor het verzamelen en valideren van de gegevens van alle huidige en toekomstige leden en aangesloten partners van het netwerk om het proces te versnellen en te voldoen aan de verplichtingen die verband houden met het monitoringsysteem van het ERN.  In de voorstellen moet duidelijk worden uitgelegd hoe de gegevens zullen worden verzameld en gevalideerd. b) de bijdrage aan het werk dat is ontwikkeld door de ERN-werkgroep voor monitoring en kwaliteitsverbetering, door het ontwikkelen en implementeren van nieuwe indicatoren, zoals gemandateerd door de raad van bestuur van de ERN-lidstaten.
 3. Beheren van de ERN-producten voor e-training en e-learning en hun opname in een gecentraliseerde IT-omgeving op basis van het Moodle open source e-learningplatform. De aanvrager moet de inhoud en activiteiten van e-learning / e-training verder ontwikkelen de vorige CEF-oproepen.
 4. Andere activiteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling van ERN.

Budget

De CEF Telecom eHealth-oproep voor 2020 maakt indicatief € 5 miljoen aan financiering beschikbaar op dit gebied.

Begunstigden

Alleen voorstellen die zijn ingediend door de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • een of meer lidstaten;
 • Met instemming van de betrokken lidstaat (lidstaten) of EER-landen, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of in de lidstaten gevestigde openbare of particuliere ondernemingen of lichamen.

Om in aanmerking te komen, worden alleen voorstellen die zijn ingediend door de coördinator van een van de ERN's die zijn aangewezen krachtens Richtlijn 2011/24/EU, in het kader van deze oproep ondersteund. Elk ander ERN-lid kan als consortiumlid deelnemen aan elk voorstel dat door zijn coördinator wordt ingediend.

Info & contact

Alle informatie en mogelijkheid om een voorstel in te dienen via deze website.

Voor meer informatie contacteer Frank Leyman (Frank.Leyman@fedict.be) en Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons