U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Aquatic Pollutants

Deadline

Doelstellingen

De drie gezamenlijke programmeringsinitiatieven (JPI's) op het gebied van water, oceanen en antimicrobiële resistentie (AMR) kondigen met genoegen een gezamenlijke transnationale oproep aan voor onderzoeks- en innovatieprojecten over risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu door in het water aanwezige verontreinigende stoffen en ziekteverwekkers.

De oproep AquaticPollutants zal onderzoek- en innovatieprojecten ondersteunen die geïntegreerde en sectoroverschrijdende benaderingen voor risicobeheer tot stand brengen door de onderzoeksgebieden van contaminanten van opkomende zorgen (CEC's), pathogenen en antimicrobiële resistentie te combineren. De hele waterkringloop, van de bron door de stroomgebieden en uiteindelijk tot de mondingen en oceanen, moet worden overwogen.

Er zijn nog steeds grote risico's verbonden aan het optreden van opkomende contaminanten, pathogenen en antimicrobiële resistente bacteriën in onze waterlichamen en oceanen. Om deze uitdagingen op een alomvattende manier aan te pakken en multidisciplinaire en praktische oplossingen te ontwikkelen voor de voorziening van veilig drinkwater en gezonde aquatische omgevingen, heeft deze gezamenlijke transnationale oproep (JTC) tot doel de onderzoeksgemeenschappen in de zoetwater-, mariene en gezondheidssector te laten samenwerken en synergieën voor gezamenlijke benaderingen te creëren.

Budget

Het budget voor deze oproep is ongeveer 25 miljoen euro (medegefinancierd door de Europese Commissie).

Begunstigden

De in aanmerking komende partners zijn de Belgische universitaire instellingen, hogescholen, openbare wetenschappelijke instellingen en onderzoekscentra zonder winstoogmerk die tot deze lijst behoren.

De privésector en internationale onderzoeksorganisaties in België komen niet in aanmerking.

Info & contact

Alle informatie vind je op deze website.

Voor meer informatie kan je terecht bij Koen Lefever (koen.lefever@belspo.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons