U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

3rd Health Programme – Support to Member States and stakeholders to address the chronic disease challenge (HP-PJ-04-2016)

Deadline

Doelstellingen

Priorities of the year, objectives pursued and expected results

The objective of this action is to identify and address key elements with a potential to reduce the burden of major chronic diseases and increase the sustainability of health systems. It should provide new evidence on economic and efficient means to achieve better health outcomes and to alleviate the burden on health and social systems if implemented at an appropriate scale in Member States. Proposed initiatives should generate impact when implemented, be transferable to other settings and elaborate incentives for implementation. They should have the potential to become relevant elements of national chronic disease strategies and add up to an integrated response to chronic diseases. Initiatives should help to reduce avoidable costs and burden for patients and health care systems.This action will complement the action on chronic diseases referred to under 2.2.1.2 (see Annual Work Programme 2016.

Description of the activities to be funded under a call for proposals

Activities should concentrate on following areas:

1) Identify, develop and put into practice evidence based measures to prevent and manage chronic diseases with a focus on: (i) early detection of major diseases and adequate timely intervention with a focus on inter-sectoral and cross cutting interventions; (ii) identification of needs and opportunities for disease prevention and targeted intervention for most vulnerable groups; (iii) effective means to facilitate access and retain chronic disease patients in the labour market and their home environment; (iv) enhancement of community care for better chronic disease prevention and management; (v) elements for more effective management of multi-morbidity; (vi) identification or development and implementation of integrated patient and care pathways; and (vii) Health Technology Assessment (HTA) for best interventions;

2) Strengthen the evidence base for a response to prevent and manage chronic diseases through improved health information and health intelligence by: (i) expanding data for monitoring and assessment of policies and health related actions; and (ii) improving the health literacy through better access and availability of health related information for most vulnerable groups.

Link naar het Participant Portal ...

Budget

2,5 miljoen euro

Begunstigden

Zie hoofdstuk 6 van het Call document.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons