U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

3rd Health Programme – Migrants’ health: Best practices in care provision for vulnerable migrants and refugees (HP-PJ-01-2016)

Deadline

Doelstellingen

Priorities of the year, objectives pursued and expected results:

This action aims to support activities in view of the development of community-based care models to improve health care access of vulnerable migrants and refugees. Through facilitating the transition from institutional to community-based care and integrated services, it aims to identify innovative ways of reducing inequalities in access to health services, and promote social inclusion through supporting access to social, community/home-care, cultural or recreational services. Community-based health clinics (hubs) offer an opportunity to create health-promoting places. These care models can also support reorientation of specialists to general practitioners, to strengthen healthcare in primary care settings. This action will deal with compiled best practices in care provision for vulnerable migrants and refugees (including pregnant women, children and older persons), with a focus on psycho-social aspects, acute and chronic diseases, including communicable diseases.

Description of the activities to be funded under a call for proposals:

The activities to be carried out may cover:

(i) review existing evidence and carry out a survey to collect information on the physical and mental health status of vulnerable migrants, including the related health and social service needs, with a view to provide evidence base for integrated, holistic and community based care approaches. Specific needs of vulnerable sub-groups should also be explored;

(ii) review existing approaches and identify best practices and tools of community-based health care models across the EU and beyond, serving vulnerable migrants. Special attention should be paid to the effectiveness of these models in terms of health (physical and psychological) promotion, communicable and chronic diseases prevention and care. Approaches relevant for the most vulnerable sub-groups (e.g., children, pregnant women and older persons) should also be explored, including integrated services for families;

(iii) map the legal, organizational and institutional environment across the EU, access existing capacity and feasibility of introducing integrated, community-based approaches;

(iv) pilot test and evaluate comparative models for the provision of health care for vulnerable migrants across a selection of EU Member States, including the economic analysis of comparative practices; and

(v) create a competence network on mental health –specially post-traumatic stress- of migrants and refugees, involving experts from Member States, in close collaboration with health ministries, non-governmental and health professionals’ organisations, and vulnerable migrants, with the aim of developing materials and recommendations on mental health care and medical documentation in intercultural refugee populations; organize training of health and social professionals to detect mental disorders and provide first psychological aid in refugees; and to identify efficient pathways for longer-term care programmes that could include social activities and peer support in refugee populations to prevent the onset of mental disorders; identifying ways to advise refugees on access to mental health care.

Implementation by the Agency, First semester of 2016.

Link naar het Participant Portal ...

Budget

4,5 miljoen euro

Begunstigden

Zie hoofdstuk 6 van het Call document.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons