U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

3rd Health Programme – Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing underage drinking and heavy episodic drinking (HP-PJ-02-2016)

Deadline

Doelstellingen

Priorities of the year, objectives pursued and expected results:

Heavy episodic drinking and youth drinking, including underage drinking, are of particular concern in Europe. All age groups and both genders are affected by heavy episodic drinking. Building on previous work conducted in this area, this action should support Member States’ efforts to reduce alcohol related harm and particularly contribute to the objectives of the Member States’ action plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking ([1]). It should generate and promote new and innovative good practices targeting the reduction of heavy episodic drinking, including amongst young adults, and underage drinking.

([1]) Action Plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking (Binge Drinking) (2014-2016), Endorsed by the Committee on National Alcohol Policy and Action (CNAPA) on 16 September 2014, http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/2014_2016_actionplan_youthdrink…

Description of the activities to be funded under the call for proposals:

The activities should aim at testing methods/tools and at identifying good practices on reducing heavy episodic drinking including amongst young adults and underage drinking in different settings and different Member States. Priority should be given to initiatives aiming at identifying good practices of measures at population level and more targeted prevention measures like brief interventions. In addition, multi-stakeholder initiatives might be included. The activities should encourage EU networking and good practise exchange.

Implementation by the Agency, First semester of 2016

Link naar het Participant Portal ...

Budget

1,2 miljoen euro

Begunstigden

Zie hoofdstuk 6 van het Call document.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons