U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

3rd Health Programme – Donor selection and protections (HP-PJ-05-2016)

Deadline

Doelstellingen

Priorities of the year, objectives pursued and expected results

The priority for this action is to increase the safety of donation and clinical application of tissues and cells and/or blood by optimising the procedures for donor selection and protection. While EU legislation defines the donor selection criteria in general terms, standardised procedures for gathering the necessary donor information are not developed at EU level. This is a high priority for these sectors because the success of transplantation, assisted reproduction and transfusion programmes relies heavily on achieving robust procedures for both the selection and protection of donors.

The objectives are: (i) to explore existing practices for the selection and protection of donors, including the gathering of donor medical and behavioural history, with particular emphasis on the design of effective questions for donors or their families, and (ii) to reach agreement on best practice for donor selection and protection procedures and questionnaires and develop tools to support its implementation.

This action should result in the development of common EU guidance on the selection and protection of donors and model questionnaires for use when interviewing prospective donors and/or donor families. The questions should be tested and validated to demonstrate that they are effective in terms of eliciting the information required for the application of exclusion criteria as defined in the EU legislation.

Description of the activities to be funded under a call for proposals

This action will bring together individuals and organisations from the tissues and cells and/or blood sectors with donor-facing expertise in those fields (e.g. physicians, key donation personnel from hospital to authority level) to address the following activities: (i) collect and compare EU and national donor selection and protection criteria based on a thorough evaluation of risks for donors and recipients; (ii) identify the information needed from donors or their families to allow the application of appropriate donor deferral or exclusion criteria for the protection of recipients; and (iii) propose approaches to control and minimize these risks, particularly by developing, testing and validating procedures that should gather complex and often sensitive information through an easily understood series of questions taking into account socio-economic, cultural and emotional factors. These approaches should include guidelines for screening donors, a proposal for a standardised donor and donor family questionnaire and proposals for short and long-term care and follow-up of living donors.

This action should build on previous EU-funded projects across the area of substances of human origin, in particular in organ donation/transplantation (e.g. DOMAINE, ELIPSY, ELPAT, and ACCORD). Involvement of relevant professional associations and competent authorities is strongly encouraged.

Link naar het Participant Portal ...

Budget

550.000 euro

Begunstigden

Zie hoofdstuk 6 van het Call document.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons