U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Productiviteit ondersteunt loongroei

31 oktober 2018 - door Hanne De Roo

In het rapport 'Labour Market and Wage Developments in Europe 2018' van de Europese Commissie worden de aanhoudende positieve tendensen bevestigd, met recordcijfers voor de werkgelegenheid en een gestage daling van de werkloosheid in de EU.

Het rapport analyseert de arbeidsmarkt vanuit macro-economisch perspectief. Het geeft een analyse van de recente werkgelegenheid- en loonontwikkelingen, waarbij wordt gekeken naar het eurogebied en de EU als geheel in vergelijking met haar wereldwijde handelspartners. Het rapport onderstreept onder andere het belang van productiviteit ter ondersteuning van de loongroei.

Productiviteit ondersteunt loongroei

Alhoewel er recordcijfers voor de werkgelegenheid en een gestage daling van de werkloosheid in de EU worden gemeten, blijft het totale aantal gewerkte uren echter onder het niveau van vóór de crisis.

Verborgen werkloosheid van deeltijdwerkers en ontmoedigde werknemers die het zoeken naar een baan hebben opgegeven blijven een uitdaging. De analyse laat ook zien dat de lonen weer beginnen te groeien, hoewel de bestaande slappe arbeidsmarkt, lage inflatie en lage productiviteitsgroei voorkomen dat de lonen nog verder stijgen. Daarom beveelt het rapport beleidsmaatregelen aan die de productiviteitsgroei stimuleren, met name die welke bevorderlijk zijn voor flexibele en bekwame arbeidskrachten en die de toepassing van innovatieve werkmethoden ondersteunen.

Het rapport stelt ook vast dat de lonen in de Midden- en Oost-Europese landen sneller zijn gestegen dan in de rest van de Europese Unie, wat wijst op convergentie van de reële lonen.

Lees het rapport 'Labour Market and Wage Developments in Europe 2018'.

Maak een account aan

Volg ons