U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: Aanbeveling inzake het minimuminkomen

08 maart 2022 - door Liese Dewilde

Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022 voorziet in een aanbeveling over het minimuminkomen. Dit initiatief heeft als doel het beleid van de lidstaten ter bestrijding van armoede en ter voorkoming van sociale uitsluiting te ondersteunen.

Het initiatief zou de lidstaten ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van beginsel 14 van de Europese pijler van sociale rechten. Dit beginsel houdt in dat iedereen die niet over voldoende middelen beschikt, recht heeft op adequate voorzieningen om een waardig leven te kunnen leiden en op toegang tot goederen en diensten die de zelfredzaamheid bevorderen. Voor mensen die tot werken in staat zijn, moeten de voorzieningen voor een minimuminkomen worden gecombineerd met prikkels om (weer) actief te worden op de arbeidsmarkt.

Jouw stem in Europa: Aanbeveling inzake het minimuminkomen

Tot nu toe hebben het Europees Parlement en een groot aantal belanghebbenden het belang benadrukt van een Europees initiatief ter ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten om te zorgen voor een toereikend minimuminkomen voor mensen die niet over voldoende middelen beschikken.

Het Commissie-initiatief is voorzien voor het derde kwartaal van 2022.

Ja kan je mening over dit initiatief hier kwijt, tot 1 april 2022.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons