U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Erfgenaam heeft recht op financiële compensatie voor niet opgenomen betaald jaarlijks verlof van de overleden werknemer

07 november 2018 - door Hanne De Roo

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een arrest geoordeeld dat erfgenamen aanspraak kunnen maken op financiële compensatie van een voormalige werkgever (publiek of privaat) voor betaald jaarlijks verlof dat niet door een overleden werknemer werd opgenomen.

Erfgenaam heeft recht op financiële compensatie voor niet opgenomen betaald jaarlijks verlof van de overleden werknemer

Het overlijden van een werknemer ontneemt het recht op jaarlijks betaald verlof niet, zei het Hof reeds in zaak C118/13. Volgens het unierecht kunnen de erfgenamen van een overleden werknemer compensatie eisen voor de betaalde jaarlijkse vakantie die niet opgenomen werd door hem, bevestigde de Europese rechter.

Volgens het Hof is het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon een essentieel beginsel van de EU sociale wetgeving uitdrukkelijk verankerd in het Handvest van fundamentele rechten. Dit fundamentele recht omvat een recht op betaling tijdens dit verlof evenals het recht op compensatie voor niet opgenomen verlof wanneer de arbeidsverhouding eindigt. Dit financiële aspect is strikt van financiële aard, en werd ook bedoeld onderdeel van de bezittingen van de werknemer te worden. Een overlijden kan het genot van die bezittingen niet met terugwerkende kracht van de werknemer beroven. Daarom gaat het dus over op de erfgenamen.

Lees de zaken C569/16 en C570/16 van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Maak een account aan

Volg ons