U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > calls >

Overcoming discrimination for an inclusive labour market

Deadline

Code

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06

Doelstellingen

Projecten moeten bijdragen aan alle van de volgende verwachte resultaten:

 • Identificeer geschikte theoretische en toepassingsgerichte concepten die inclusie op de arbeidsmarkt bevorderen.
 • Ontwikkel innovatieve beleidsbenaderingen om inclusie, inclusiviteit en hoogwaardige werkgelegenheid van de overwogen groepen te bevorderen.
 • Help bij het ontwikkelen van empirisch onderbouwde beleidsreacties om discriminatie te bestrijden en inclusie en opwaartse convergentie op het gebied van werkgelegenheid te bevorderen.
 • Praktijken ontwikkelen die het verkleinen van de arbeidskloof tussen kwetsbare en reguliere groepen, zoals personen met en zonder handicap, vrouwen en mannen, migranten en niet-migranten, mensen met verschillende etnische of raciale achtergronden, enz. vergemakkelijken.
 • Identificeer en vergelijk het nut van verschillende opties voor beleid en maatregelen.
 • Identificeer relevante actoren om effectieve resultaten te bereiken (instellingen op verschillende schaalniveaus, maatschappelijke organisaties, enz.) en verken hun rollen en interactie.

Budget

9 miljoen euro.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de Funding & Tenders portal van de Europese Commissie.

Nationaal Contactpunt

NCP Flanders - www.ncpflanders.be
Man Hei To - manhei.to@fwo.be

Partneroproep(en)

Naam organisatie
KdG University of Applied Sciences and Arts
Omschrijving

KdG University of Applied Sciences and Arts - Centre of expertise Public Impact


We are looking forward to partner within projects on the topic ‘overcoming discrimination for an
inclusive labour market’ (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06).

As centre of expertise Public Impact of KdG University of Applied Sciences and Arts in Antwerp
(Belgium), we pursue inclusive (public) spaces that lead to social and economic added value.
Through applied scientific research, we provide organisations, federations and governments with
knowledge and expertise to improve liveability, work life and leisure in cities and municipalities, for
businesses, residents and visitors alike. We inspire and guide them in their search for meaningful,
impactful and inclusive urban activities. To this end, we develop (digital) solutions, impact models,
optimisation and communication trajectories.

We have broad experience in developing research-based (digital)solutions and tools. We constructed
a website including ten management principles accompanied with hands-on tips & tricks, practical
examples and advice from inclusion experts which aims to guide organisations in the management of
philosophies of life in SMEs. Furthermore, the website provides a checklist and webinar to inspire
managers in their management of diversity and inclusion. Currently, we are developing a toolbox to
support HR-managers in divers-sensitive recruitment and selection and a training programme to
support team leaders to facilitate inclusive teamwork.

We also provide trainings as well as customised research and consultancy on demand. During our
quarterly Toolkit Workshops, we provide professionals with support on how to use and deploy our
online tools. Additionally, we have broad knowledge in building impact models and performance
analyses. Over the years, we developed a social impact model which aims to support professionals
when it comes to deciding on whether, and to what extent, events should be licensed, facilitated or
organised by the city or municipality in which it is organised. We also developed an economic impact
model. Currently, lots of our consultancy is being asked for by a diverse panel of cultural and heritage
organisations.


At the moment, we are involved in various funded research projects:

 • We are, in the aftermath of Covid-19, investigating the practical, financial, and organisational feasibility of various manual, mechanical and digital crowd counting methods.
 • We are developing tools to evaluate and improve the ecological sustainability of events and social gatherings. Alongside we are studying individual-level transportation choice scenarios in order to be able to stimulate people to make alternatives choices towards more sustainable options, thus stimulating a mobility model shift.
 • We are developing tools for a more successful selection and recruitment of employees with a diverse background, but also management principles and practices for team leaders and direct managers to promote an inclusive team culture.

More info: www.publicimpact.be

Contact
Joris Verhulst | Senior researcher centre of expertise Public Impact
+ 32 (0)486 47 53 86 | joris.verhulst@kdg.be
KdG University of Applied Sciences and Arts | Nationalestraat 5 | 2000 Antwerp | Belgium
www.publicimpact.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons