U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > calls >

H2020 - Added-value manfacturing: a cross-cutting challenge

Deadline

Code

(EIT-Manufacturing-2018)

Doelstellingen

Een KIC added-value manufacturing zal de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, bedrijfsmodellen en productieprocessen ondersteunen. Maar de nadruk moet worden gelegd op duurzaamheid en eco-innovatie, met vermindering van inefficiëntie van hulpbronnen en energie, maximalisering van positieve milieueffecten, maar ook de versterking van positieve economische en sociale factoren. Concreet betekent een dergelijke schone aanpak energie- en materiaalefficiënte processen en machines, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en/of de inzet van slim energiebeheer, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van afval en emissies. Door bij te dragen aan de ontwikkeling en toepassing van een duurzamere, hulpbronnenefficiënte en concurrerende productie, zou een KIC in staat kunnen gedragsverandering bij de industrie en consumenten teweeg te brengen en systeemimpact te creëren.

 

Een KIC added-value manufacturing zou ook een zeer belangrijke rol en impact op regionaal niveau kunnen hebben: bevorderen van de vorming van onderling verbonden regionale clusters met lokale overdrachten en samenwerking, ontwikkeling van competenties in hoogwaardige productietechnologieën en ontwikkeling van topkwaliteit in productietechnologieën. In dit verband zou specifieke aandacht kunnen worden besteed aan die regio's die meer te lijden hebben onder de afnemende productiecapaciteit en kmo's.

 

Een van de belangrijkste uitdagingen om bovenstaande doelstellingen te bereiken, is de beschikbaarheid van hooggekwalificeerd personeel dat zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende is. Een KIC zou daarom een ​​zeer belangrijke rol moeten spelen bij het opnieuw vormgeven van het onderwijslandschap op dit gebied. Door nauwere banden te creëren tussen vragers en onderwijsaanbieders, zou een KIC gezamenlijke postdoctorale graden, post-graduate beroepsopleiding en industriële "real-life" cursussen bevorderen.

 

Capaciteitsopbouw zal ook een centraal element van een KIG in productie met toegevoegde waarde zijn. Dit betreft niet alleen het aanbod van hooggekwalificeerde arbeidskrachten, maar ook de mogelijkheid om de KIG op te richten als forum voor interactie en bevordering van interdisciplinaire vaardigheden en competenties, met name voor de combinatie van meerdere sleuteltechnologieën zoals voorgesteld door de High-Level Group on Key Enabling Technologies (KETs).

 

Een KIC op dit gebied heeft de mogelijkheid om verschillende actoren en belanghebbenden samen te brengen in deze zeer transdisciplinaire sector, inclusief belangrijke stroomopwaartse en stroomafwaartse delen van de waardeketen. Dit omvat verwerkende industrieën (bijvoorbeeld staal of chemicaliën) die onmiddellijk verbonden zijn met de waardeketen voor productie met toegevoegde waarde.

 

Begunstigden

  • de voorgestelde KIC moet ten minste drie in 2002 gevestigde onafhankelijke partnerorganisaties omvatten uit ten minste drie verschillende lidstaten;
  • ten minste twee derde van de partnerorganisaties die de voorgestelde KIC vormen, zijn gevestigd in lidstaten;
  • de voorgestelde KIC omvat ten minste één instelling voor hoger onderwijs en één particuliere onderneming;
  • het voorstel moet worden ingediend door een partnerschap met maximaal 50 partners.

Info & contact

Alle informatie en documenten vindt u terug op het deelnemersportaal.

Vlaamse Contactpersoon:

Voor Horizon 2020 informatie kan u terecht bij NCP Flanders – vragen kunnen gesteld worden aan de betrokken adviseur van het team of via de algemene contactgegevens info@ncpflanders.be  - 02/550 15 60

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons