U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI 2016 - Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee - VP/2016/008

Deadline

Inleiding

One of the objectives of the EaSI PROGRESS axis is to facilitate effective and inclusive information-sharing, mutual learning and dialogue and as such this call for proposals has the overarching objective of removing obstacles to Youth Guarantee implementation, notably by outreach, information sharing and communication activities leading to both of the following specific objectives:
1. To better inform/engage Youth Guarantee Stakeholders in implementing partnerships for Youth Guarantee delivery
2. To better inform young people about the Youth Guarantee, engage with and reach out to them, with the aim of bringing them into the Youth Guarantee service

Doelstellingen

Call for proposals EaSI 2016 - Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee - VP/2016/008

published in Friday, April 08, 2016 under Social Affairs

Actions

The types of activities which may be funded under this call for proposals include:Under objective 1:

 • actions aiming at the creation and improving of networks, cooperation mechanisms and exchange of good practices among Youth Guarantee provision and governance stakeholders.
 • conferences, seminars;
 • training activities.

Under objective 2:

 • Outreach, information sharing and communication activities related to the Youth Guarantee (inter alia):
  • development and maintenance of a devoted national Youth Guarantee online platform (for example a website or a part of existing website), which provides regular updates on the state of play of Youth Guarantee implementation in the country, and especially where young people can find out about the opportunities available to them under the scheme (what, how, when) and where they can register. Each applicant whose Member State has not yet set up such an online platform/website should include this activity in the proposal. Revamps or major extensions of existing platforms are also eligible.
  • The identification, documentation and dissemination of at least 5 case studies/testimonials highlighting a success story of a person who has benefited from the YG programme, ideally covering the different types of quality offers (education, traineeship, apprenticeship and job opportunities). Each applicant whose Member State does not yet have such case studies/ testimonials at their disposal should include this activity in the proposal.
  • development and use of existing national 'own media' portals;
  • social media communication;
  • advertising (including digital) and ambient media;
  • press and media relations;
  • distribution of information and materials via existing networks in touch with young people, such as the Eurodesk 20 network of multipliers;
  • peer-to-peer outreach (involving young people e.g. as youth ambassadors);
  • events, street outreach and visits and activities in youth centres.

Covered areas

Bodies or institutes must have their registered legal seat in one of the countries taking part in the Programme which are:

 • European Union (EU)

Budget

European community funding

The Community provisional funding available for the call for proposals is:

 • Global Budget: 1.65 M€

Begunstigden

Organisations eligible to participate

Opened to the following bodies or institutes with legal status established in the covered areas:

 • Any legal organisation

Info & contact

Further information about the call

Directorate-Generale responsible

Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

 

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg

Ria Schoofs

ria.schoofs@werk.belgie.be

T 02 233 40 46

www.werk.belgie.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons