U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Loopbaanaanpak voor hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep heeft als doel om hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen meer kansen te geven op een job die gelijkloopt met hun opleidingsniveau. Via deze oproep zetten we proeftuinen op waarbinnen een aanpak op maat voor de doelgroep wordt uitgetest. De proeftuinen hebben als finaliteit om verdere expertise op te bouwen en een structureel inhoudelijk en organisatorisch kader “loopbaanaanpak voor hoogopgeleide nieuwkomers” uit te werken. In de proeftuin worden volgende acties opgezet:

  • Aanbieden van een loopbaanaanbod op maat van de doelgroep
  • Lerend Netwerk en draaiboek

Budget

Het budget voor de oproep bedraagt 2.000.000,00 euro.De maximale subsidie per proeftuin bedraagt 250.000,00 euro.Het budget van de oproep is onder voorbehoud van de goedkeuring van de Vlaamse cofinanciering AMIF door de Vlaamse regering en de formele aanstelling van de gedelegeerde autoriteit.

Begunstigden

Deze oproep richt zich naar organisaties uit Vlaanderen of Brussel die een proeftuin opzetten. We verwachten een sterk partnerschap met lokale actoren dat een aanbod op maat kan realiseren. Hierbij zijn minimaal de Agentschappen voor Inburgering en Integratie, VDAB, een reguliere werkgever en een onderwijsinstelling betrokken. We streven naar een maximale regionale spreiding, m.n. één proeftuin in volgende 8 regio’s: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stad Antwerpen, stad Gent, provincie Vlaams-Brabant, provincie Antwerpen, provincie Oost-Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen, provincie Limburg.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons