U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Evenwicht werk-privé: algemene aanpak van de Raad

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Op 21 juni 2018 heeft de EPSCO-raad zijn onderhandelingsstandpunt (algemene aanpak) over de richtlijn betreffende het combineren van werk en gezin voor ouders en verzorgers (de Work-Life Balance richtlijn) vastgesteld.

Evenwicht werk-privé: algemene aanpak van de Raad

Zoals verwacht, is de richtlijn aanzienlijk afgezwakt door de lidstaten tijdens de Raad 'Werkgelegenheid en Sociaal Beleid' (EPSCO) op donderdag 21 juni.

Commissaris Thyssen merkte op dat het weliswaar toe te juichen is dat de Raad vastbesloten is om tot een algemene aanpak te komen, maar dat zij ook teleurgesteld is dat het oorspronkelijke voorstel grotendeels is gewijzigd.

Work-Life Balance richtlijn

Het doel van dit voorstel is de toegang tot regelingen voor het combineren van werk en privéleven, zoals verlof en flexibele werkregelingen voor ouders en verzorgers, te verbeteren. Het zou het gebruik van gezinsgerelateerd verlof door mannen moeten stimuleren, waardoor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt zal toenemen.

Vaderschapsverlof

De richtlijn zou nieuwe minimumnormen voor vaderschapsverlof introduceren, waarbij vaders of tweede ouders ten minste 10 werkdagen verlof rond het tijdstip van de geboorte van het kind kunnen nemen, betaald op een door de betrokken lidstaat bepaald niveau.

Ouderschapsverlof

De lidstaten van de EU hebben een overeenstemming bereikt over een niet-overdraagbare periode van betaald ouderschapsverlof. Wat de minimumnorm voor ouderschapsverlof betreft, blijft het bestaande individuele recht van 4 maanden behouden, maar met 2 niet-overdraagbare maanden, waarvan ten minste 1,5 maand betaald, waarvan het niveau van de betaling door de betrokken lidstaat wordt vastgesteld.

Zorgverlof

De richtlijn zou een individueel recht op zorgverlof invoeren, dat voorheen niet werd erkend op EU-niveau. Maar de door de Europese Commissie voorgestelde 5 dagen zorgverlof werd afgezwakt. De lidstaten bepalen geen vaste looptijd of minimumloon voor zorgverlof.

Flexibele werkregelingen

De Work-Life Balance richtlijn zou ook het recht uitbreiden om flexibele werkregelingen aan te vragen voor ouders, tot het kind minstens 8 jaar oud is, evenals voor verzorgers. Ouders en verzorgers kunnen bijvoorbeeld vragen om flexibele werktijden of werkpatronen en om het recht om op afstand te werken.

Overbruggingsclausule

De lidstaten hebben ook gekozen voor een overbruggingsclausule: wanneer een lidstaat een meer gunstig regelgevend kader heeft voor een bepaald type van verlof kan zij afwijkingen verzoeken voor andere vormen van verlof.

 

Omzetting van de Work-Life Balance richtlijn

Wat betreft de voor de omzetting van de richtlijn is deze vastgesteld op drie jaar, tegen het voorstel van de Commissie van twee jaar.

Volgende stappen

Alle ogen zijn nu gericht op het Europees Parlement. De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement (EMPL) zal op 11 juli 2018 stemmen over de goedkeuring van hun ontwerpverslag. Het lijkt te zijn geneigd naar een niet-overdraagbare periode van vier maanden en betalen wat neerkomt op 80% van het brutosalaris.

 

“De trialogen zullen waarschijnlijk interessant te zijn”, zei Commissaris voor Justitie Věra Jourová.

Op basis van dit mandaat zal het voorzitterschap van de Raad onderhandelingen beginnen met het Europees Parlement, zodra dit zijn standpunt heeft bepaald.

Meer lezen

Persbericht EPSCO-raad.

 

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons