U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Pilot project - Girls 4 STEM in Europe

Deadline

Code

Girls4STEM-2019

Inleiding

De mededeling "Versterking van de Europese identiteit door onderwijs en cultuur", de bijdrage van de Commissie de EU Leader's Agenda over onderwijs en cultuur op de Top van Göteborg, bevat een visie voor een Europese onderwijsruimte en heeft een specifiek actieplan voor het digitale onderwijs aangekondigd.

De genderkloof dichten door middel van onderwijs op het gebied van digitaal en ondernemerschapsonderwijs is een van de acties die onder de tweede prioriteit van het actieplan voor het digitale onderwijs vallen: ontwikkeling van relevante digitale vaardigheden en vaardigheden voor de digitale transformatie, en is van cruciaal belang wil Europa de voordelen van de digitale revolutie ten volle kunnen benutten. Hoewel meisjes en jongens vergelijkbare interessegraden en competenties hebben op het gebied van digitale technologieën, ontwikkelen minder meisjes deze interesse in hun studie of carrière. Meisjes en jonge vrouwen hebben positieve voorbeelden, rolmodellen en ondersteuning nodig om stereotypen te overwinnen en beseffen dat ook zij een bevredigende en succesvolle carrière in ICT en STEM kunnen beginnen. Het vergroten van de participatie van vrouwen in deze loopbanen zal helpen het digitale potentieel van Europa te ontketenen en ervoor te zorgen dat vrouwen een gelijke plaats innemen in het vormgeven van de digitale wereld. In de EU zijn minder dan een op de vijf ICT-professionals vrouwelijk.

Doelstellingen

Het doel van deze actie is om onderwerpen op het gebied van wetenschappen, ingenieurswetenschappen, technologie en wiskunde (STEM) op aantrekkelijke en boeiende manieren bij meisjes aan te bieden, met het oog op het aanpakken van de aanhoudende vaardigheidskloof in de STEM-sectoren in de EU en met name het tekort aan vrouwen & stijgende STEM-uitvalcijfers van meisjes.

De onderliggende reden is ook om meisjes in staat te stellen om te leren en hen aan te moedigen om leiders in tech te worden.

Dit doel wordt bereikt door een tweevoudige actie.

Allereerst zal een netwerk van scholen, universiteiten, instellingen voor hoger onderwijs en bedrijven worden opgezet. Het zal dienen als een platform om de vooruitgang van meisjes in STEM-educatie en -carrières te ondersteunen, om best practices uit te wisselen en meisjes overal in Europa bewust te maken van het volledige spectrum van onderwijs- en opleidingsopties.

Ten tweede zullen kosteloze zomerkampen voor 13-18-jarige meisjes (meestal 1 of 2 weken lang) worden ontworpen om meisjes in het midden- en hogere schoolonderwijs kennis te laten maken met een breed scala aan STEM-onderwerpen, met name software-engineeringprincipes en programmeertalen. De ervaringen en inzichten verzameld in de loop van de zomerkampen en andere acties zullen door het netwerk worden gebruikt om aanbevelingen te doen en een reeks kant-en-klare richtlijnen beschikbaar te stellen voor reproductie van de gebeurtenissen op lokaal niveau.

Budget

Het budget voor deze call is 350 000 euro.

Begunstigden

Type aanvragers waarop de oproep tot het indienen van voorstellen is gericht:

 • ICT-bedrijven;
 • bedrijven met technische afdelingen en technische trainingsfaciliteiten;
 • universiteiten en onderzoekscentra;
 • middelbare scholen met wetenschapscurricula;
 • instellingen en organisaties die STEM buitenschoolse activiteiten organiseren;
 • andere actoren.

Voorstellen kunnen worden ingediend door een van de volgende aanvragers:

 • organisaties zonder winstoogmerk (privé of openbaar);
 • overheidsinstanties (nationaal, regionaal, lokaal);
 • internationale organisaties;
 • universiteiten;
 • onderwijsinstellingen;
 • onderzoekscentra;
 • winstgevende entiteiten;
 • natuurlijke personen.

Om in aanmerking te komen, moet een voorstel worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste twee juridische entiteiten uit verschillende landen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons