U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Het mobiliteitspakket op de agenda na de zomer

07 september 2017 - door Simon De Wachter

Hoewel het Estse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie niet verwacht om het "mobiliteitspakket” nog af te ronden onder zijn leiding, hoopt ze niettemin dat er vooruitgang wordt geboekt op het dossier.

Het mobiliteitspakket op de agenda na de zomer

Debatten tussen West- en Oost-Europa

Dit is een van de meest politiek gevoelige onderwerpen op de agenda van de Werkgroep Landtransport in de Raad van de Europese Unie op 7 september. De bepalingen van het mobiliteitspakket zijn gericht op het hervormen van het wegvervoer in de EU en werden op 31 mei door de Europese Commissie voorgesteld.

Sinds enkele weken zijn ze onderwerp van intense debatten bij zowel de Raad en het Parlement. Deze debatten hebben de verschillen tussen West- en Oost-Europese lidstaten benadrukt, met name op het gebied van eerlijke concurrentie, sociale kwesties en de manier waarop de interne markt functioneert. Deze debatten gebeuren in een gespannen Europese context. De Franse president, Emmanuel Macron, verdedigde vorige week in Midden- en Oost-Europa zijn visie over gedetacheerde werknemers. Hij heeft deze gelegenheid ook gebruikt om de Poolse positie over het onderwerp te bekritiseren.

Aanzienlijke vooruitgang verwacht

Het Maltese voorzitterschap slaagde erin om de voorbereidende werkgroepen samen te brengen over het "mobiliteitspakket” aan het einde van zijn mandaat. De vertegenwoordigers van deze groepen worden verwacht het onderzoek naar de impactstudie van de Europese Commissie af te ronden in de komende twee dagen. Tijdens de volgende werkgroepsessies kan dan rekening gehouden worden met de opmerkingen van elk van de delegaties over de mogelijkheid om een ​​compromis te bereiken.

Er is nog geen datum vastgesteld voor een mogelijk compromis over de teksten, maar het Estse Voorzitterschap van de Raad wenst dat er aan het einde van zijn mandaat “aanzienlijke vooruitgang" wordt geboekt. Dit werd aangekondigd door de Estse minister van Economie en Infrastructuur, Kadri Simson, op dinsdag 11 juli bij het TRAN-comité van het Europees Parlement.

Onderhandelingen pas in 2018

De debatten en het werk gericht op de voorstellen van de Europese Commissie staan niet op de agenda van de vergaderingen van september, maar worden verwacht te worden hervat in oktober en november.
Er wordt verwacht dat interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) pas tijdens het Bulgaarse voorzitterschap zullen beginnen, tijdens de eerste helft van 2018.

Verwante berichten

Het mobiliteitspakket wordt pas onderhandeld in 2018.

Europa in beweging: Europese Commissie werkt aan schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit.

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons