U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie wil 'gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats'

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Op 8 maart 2016 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor de herziening van de detacheringsrichtlijn. Europees Commissaris Marianne Thyssen wil zo het principe « gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats » verankeren. De herziening van de detacheringsrichtlijn moet zorgen voor rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en een gelijk speelveld voor bedrijven. De belangrijkste veranderingen betreffen een maximum termijn voor detachering, minder verschil in loon tussen gedetacheerde en nationale werknemers en regels voor uitzendarbeid. 
 

Europese Commissie wil 'gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats'

Met dit voorstel wil Commissaris Thyssen arbeidsmobiliteit stimuleren. De arbeidsmobiliteit in Europa blijft namelijk erg laag, slechts zo'n 4%. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten gaan meer dan dubbel zoveel mensen wonen en werken in een andere staat.

Detachering in België

België zit in de top 3 van landen die het meest gedetacheerden ontvangen van Europa (160 000 in 2014), maar we stuurden er in 2014 ook zo’n 80 000 uit. We ontvangen vooral gedetacheerden uit Frankrijk, Polen, Duitsland, Luxemburg en Nederland. En sturen voornamelijk naar onze buurlanden Frankrijk Nederland, Duitsland en Luxemburg. Bijna 60% van de gedetacheerden in België werkt in de bouw. Gedetacheerde Belgen werken voornamelijk in de bouw en in uitzendarbeid. 

Wat zijn gedetacheerde werknemers ?

Werknemers zijn gedetacheerd wanneer hun werkgever hen tijdelijk naar een ander land stuurt voor een opdracht. Wanneer een Belgisch bedrijf een opdracht krijgt in Nederland en een werknemer voor 3 maanden naar Nederland stuurt bijvoorbeeld, of wanneer een werknemer van een Pools bouwbedrijf voor een opdracht naar België komt.

Wat verandert er in het nieuwe voorstel?

Artikel 2 en 3 van de huidige detacheringsrichtlijn worden aangepast:

  • De maximum termijn van detachering wordt 24 maanden. Na die termijn wordt de werknemer niet langer als gedetacheerd beschouwd, maar zijn de nationale regels van toepassing. De accumulatie van verschillende periodes wordt in rekening gebracht als de detachering in kwestie minder dan 6 maanden bedraagt. 
  • Minder verschil in loon tussen gedetacheerde en nationale werknemers. De Europese Commissie schrapt de verwijzing naar ‘minimumloon’ en vervangt die door ‘vergoeding’. Dit in een poging om de aanpassing naar de verschillende nationale loonsystemen te verbeteren, zo ook die waar het minimumloon bepaald wordt door collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). De gedetacheerde werknemer moet dus dezelfde voordelen krijgen als een lokale werknemer. Bijvoorbeeld ook 13e maand, bonus bij feestdag, vervoerskosten, vergoeding voor weerverlet,… Daarom worden lidstaten verplicht om te specifiëren uit welke elementen de vergoeding voor een werknemer bestaat.  
  • Uitzendarbeid: de nationale regels over uitzendarbeid zijn van toepassing wanneer een buitenlands uitzendbedrijf werknemers detacheert.

​Wat verandert er niet?

Sociale zekerheidsbijdragen moeten nog steeds in het land van oorsprong betaald worden. En die kunnen tot 30% lager liggen dan bij ons. Het doel is om arbeidsmobiliteit te faciliteren, legt commissaris Thyssen uit. Detacheringen zijn vaak erg kort. In één jaar kan een werknemer in 3 verschillende landen tewerkgesteld worden. Die werknemer telkens aan andere sociale zekerheidsregels onderwerpen, zou leiden tot een onoverzichtelijk kluwen. En zou ervoor zorgen dat mensen geen gebruik meer kunnen maken van sociale zekerheid wanneer ze het nodig hebben, aldus Thyssen.  

Controversieel dossier

Op maandag 7 maart 2016 woonde EU-Commissaris Thyssen de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) bij om een kort overzicht te geven van de herziening van de detacheringsrichtlijn. Er was geen tijd voor vragen of debat voorzien, maar 14 ministers wilden toch tussenkomen. Dit toont nog maar eens aan dat de herziening van de detacheringsrichtlijn in vele lidstaten erg controversieel is. Ook in verschillende politieke fracties in het Europees Parlement is het een delicaat dossier.

Meer lezen

Europese Commissie: belangrijkste veranderingen en links naar het voorstel, factsheets,…

De detacheringsrichtlijn van 1996 (96/71/EC) die nu herzien wordt.

In de bijlage vindt u het voorstel van de Europese Commissie en de factsheet detachering voor België

Verwante berichten

Veel vragen over de herziening van de detacheringsrichtlijn in de Raad 

 

Bijlage(n)

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons