U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement wil EU-statuut voor de artiest

20 oktober 2021 - door Veronique Vennekens

De Europarlementsleden hebben hun bezorgdheid geuit tegenover de Europese Commissie over het gebrek aan wettelijk statuut voor culturele en creatieve professionals in sommige EU-lidstaten.

  • In een eigen initiatief rapport van het Europees Parlement roepen ze op om een Europees kader op te maken voor minimum standaarden en werkvoorwaarden voor culturele en creatieve professionals in de EU.
  • De COVID-19 noodmaatregelen die in veel lidstaten werden aangenomen om werknemers in de culturele sectoren te steunen bereiken niet elke culturele professional.
  • Raadpleeg hier het rapport van rapporteur Monica Semedo.
Europees Parlement wil EU-statuut voor de artiest

Europees kader voor culturele professionals

Er bestaan verschillende definities van artiesten en culturele professionals in de EU. Hierdoor bestaat er onzekerheid bij bepaalde professionals omdat er geen coherente definitie is van hun statuut. In verschillende lidstaten vielen bepaalde groepen van culturele en creatieve professionals dan ook uit de boot bij het toekennen van steunmaatregelen in het kader van de COVID-19 crisis. 

Het eigen initiatief rapport, geschreven door de Luxemburgse Monica Semedo, werd met een overweldigende meerderheid aangenomen. Ze roept de Europese Commissie in het rapport op om een Europees statuut voor artiesten te definiëren en de mogelijkheden te bekijken voor wederzijdse erkenning. Ze wil ook dat er werk wordt gemaakt van een kader dat dit statuut duidelijk omschrijft met richtlijnen voor contracten, collectieve representatie, sociale zekerheid, gezondheids- en werkloosheidsverzekering, pensioenen, belastingen enzovoort.

Daarnaast vraagt ze ook om werk te maken van een grensoverschrijdend programma voor de mobiliteit van jonge artiesten en innovatoren.

Uitwisselingen van beste praktijken

EU-Commissaris Schmit reageerde in de plenaire zitting van het Europees Parlement dat sociale bescherming een bevoegdheid van de lidstaten is en niet van de Europese Commissie. Enkele Europarlementsleden gingen ook akkoord met Schmit dat er beter werk wordt gemaakt van een uitwisseling van best practices in plaats van een harmonisatie van standaarden.

Raadpleeg hier het volledige rapport.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons