U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Strategische planning voor Horizon Europe vanaf de herfst op de agenda

25 juli 2018 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie wil vanaf de herfst beginnen te onderhandelen met de lidstaten over de strategische planning voor Horizon Europe. Het wil daarvoor niet wachten tot er een akkoord is bereikt over de regelgeving voor het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

Op 7 juni lanceerde de Europese Commissie haar voorstel voor Horizon Europe, het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en de opvolger van Horizon 2020. Een van de nieuwigheden in dit voorstel is de procedure van strategische planning, waarbij lidstaten, het Europees Parlement, burgers en stakeholders meer betrokken worden bij de totstandkoming van het kaderprogramma. 

Strategische planning voor Horizon Europe vanaf de herfst op de agenda

Eerste strategisch plan voor zomer 2019

Tijdens de informele meeting van de Raad Concurrentievermogen op 17 juli gaf de Commissie meer details over dit proces. Via strategische planning wil het de EU-actie met betrekking tot onderzoek en innovatie bepalen voor maximaal vier jaar en de doelstellingen van het kaderprogramma (aangenomen via medebeslissing) omzetten in werkprogramma’s (aangenomen via comitologie). De Commissie wil op deze manier de lidstaten meer betrekken bij het planningsproces in vergelijking met Horizon 2020. 

Om deze strategische planning op tijd in werking te laten treden, wil de Commissie er vaart achter zetten. Het wil de onderhandelingen hierover al in de herfst laten starten, om een effectieve implementatie binnen Horizon Europe mogelijk te maken voor de start van het programma in januari 2021. Dit betekent dat namelijk dat het eerste strategische plan klaar moet zijn tegen de zomer van 2019, zodat ze de werkprogramma’s kunnen afronden tegen de zomer van 2020 om de eerste oproepen te lanceren tegen januari 2021.

De Commissie stelt dat het het strategisch plan wil aannemen in de vorm van een communicatie, indien het Europees Parlement en de Raad de onderhandelingen over de regelgeving over Horizon Europe tot een goed einde brengen tegen de zomer van 2019. Zo niet, zal een akkoord over het strategische plan een “informele status” toegekend krijgen.

Strak schema   

De Commissie heeft een gedetailleerde tijdlijn opgesteld om strategische planning vlot te implementeren binnen Horizon Europe:

  • Juli 2018: lidstaten worden verwacht om vertegenwoordigers voor de ministeriële groep aan te duiden en hun nationale prioriteiten aan te geven.
  • Oktober 2018: de Commissie zal zijn eerste voorlopige versie van het strategische plan aanleveren, met initiële ideeën over missies, partnerschappen en synergieën met andere Europese programma’s
  • November 2018: Bespreking van dit voorlopige strategische plan op de Raad Concurrentievermogen
  • Januari tot april 2019: consultatiefase over strategisch plan
  • Mei 2019: de Commissie zal een tweede voorlopige versie voorstellen aan de nationale ministers
  • Juni 2019: publicatie van het definitieve document

De Commissie stelt dat de voorstellen voor het strategische plan kunnen geformaliseerd worden in de vorm van raadsconclusies. Het raadt de commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE commissie) aan om een resolutie voor te leggen over het strategisch plan wanneer deze gefinaliseerd is, waarmee dan rekening kan gehouden worden bij de voorbereiding van de werkprogramma’s. 

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons