U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Roadmap Social Europe: de weg van Von Der Leyen naar een sociaal Europa

15 januari 2020 - door Maarten Libeer

Tijdens de eerste plenaire zitting van het nieuwe decennium werd de roadmap social Europe voorgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor het sociaal traject dat de Commissie Von Der Leyen aflegt, verder bouwend op de principes van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Europees Commissaris voor Werk en Sociale Rechten Nicolas Schmit zal het gelaat zijn van dit sociaal beleid. 

 • De bedoeling is om een actieplan te ontwikkelen ter implementatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten

 • Een Europees minimumloon en een werkloosheidsverzekering springen meest in het oog 

 • Geef zelf ook uw mening over de strategie van de Europese Pijler van Sociale Rechten

Roadmap Social Europe: de weg van Von Der Leyen naar een sociaal Europa

Context

Tegen een maatschappelijke context van digitalisering, een veranderende demografie en klimaat perikelen is de Europese pijler van Sociale Rechten gericht op het dagelijkse leven van elke burger rechtvaardig te maken. Of ze nu leren, werken, een baan zoeken of met pensioen gaan; wonen in een stad of op het platteland; ongeacht geslacht, ras of etnische afkomst, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging. 

Om die reden bracht de Europese Commissie vandaag de communicatie uit waar een stappenplan wordt geschetst om die Pijler tot wasdom te brengen. Erg interessant is dat de Europese Commissie een consultatieronde opstart waar alle partners input kunnen geven. De deadline hiervoor is 30 november. 

We gaan kort even in op de verschillende initiatieven voor 2020 hieronder. 

Wat staat er in 2020 (en verder) nog op de planning? 

Volgende initiatieven gaan van start in 2020: 

 • Eerlijk minimumloon voor werknemers in de EU

De Commissie vindt dat alle werknemers in Europa een redelijk minimumloon moeten hebben dat een fatsoenlijk leven mogelijk maakt. Dit betekent niet dat voor elke werknemer in de EU hetzelfde minimumloon moet worden vastgesteld. Minimumlonen moeten worden vastgesteld volgens nationale tradities, via collectieve overeenkomsten of wettelijke bepalingen. 

Een goed functionerende collectieve onderhandeling tussen werkgevers en vakbonden is een effectieve manier om adequate en eerlijke minimumlonen vast te stellen, aangezien werknemers en werkgevers degenen zijn die hun sector en hun regio het beste kennen. 

De Commissie lanceert een eerste fase van raadpleging van sociale partners over hoe een billijk minimumloon voor werknemers in de Unie kan worden gewaarborgd.

Zo dadelijk verschijnt een extra artikel over het minimumloon op de VLEVA-website. 

 • Een Europese strategie voor gendergelijkheid en bindende transparantiemaatregelen

In het eerste kwartaal van 2020 zal de Commissie een nieuwe Europese strategie voor gendergelijkheid voorstellen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, onder meer door bindende maatregelen inzake loontransparantie en de pensioenkloof, om de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt te bevorderen en het aantal vrouwen in hogere functies in bedrijven en organisaties.

 • Een bijgewerkte vaardighedenagenda voor Europa

Om vaardigheden, inzetbaarheid en menselijk kapitaal centraal te stellen, zal de Commissie de vaardighedenagenda (skills agenda) voor Europa in het eerste kwartaal van 2020 bijwerken, inclusief een voorstel voor een aanbeveling voor een Europese beroepsopleiding en beroepsopleiding (VET). 

 • Europese Onderwijs Ruimte

In het derde kwartaal van 2020 zal de Commissie de doelstellingen van de Europese onderwijsruimte verder ontwikkelen en een nieuw kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met de lidstaten vaststellen, met inbegrip van een versterkte focus op het waarborgen dat jongeren ten minste het hoger secundair onderwijs voltooien en voldoende basisvaardigheden bezitten.

 • Een bijgewerkte jongerengarantie

Om de strijd tegen de jeugdwerkloosheid op te voeren, zal de Commissie in het tweede kwartaal van 2020 haar voorstellen presenteren ter versterking van de jongerengarantie die nu al 3,5 miljoen jongeren helpt om een opleiding te volgen of werk te vinden.

 • Een top over platformwerk en een digital services act

Een nieuwe Digital Services Act, die in het tweede semester van 2020 zal worden gepresenteerd, zal de aansprakelijkheids- en veiligheidsregels voor digitale platforms, diensten en producten verbeteren en de digitale interne markt voltooien. Tegelijkertijd zal de Commissie ook een platformwerktop organiseren om prioritaire kwesties en mogelijke oplossingen te bespreken, zoals bijvoorbeeld de arbeidsstatus, arbeidsomstandigheden en toegang tot sociale bescherming van platformmedewerkers, toegang tot collectieve vertegenwoordiging en onderhandelingen, evenals grensoverschrijdende -grensaspecten van platformwerk.

 • Groenboek over veroudering en een demografierapport

Om de huidige situatie in kaart te brengen, zal de Commissie in het eerste kwartaal van 2020 een rapport presenteren over de impact van demografische veranderingen. Het rapport zal vervolgens worden gevolgd door een groenboek over veroudering in het vierde kwartaal van 2020 om een debat op gang te brengen over effecten van veroudering op de lange termijn, met name op de zorg en pensioenen, en op de manier waarop actief ouder worden kan worden bevorderd.

 • Europees actieplan tegen kanker

In februari 2020 zal de Commissie een Europees debat lanceren om in het vierde kwartaal van het jaar een ambitieus Europa-plan om kanker kanker te bestrijden presenteren om het door deze ziekte veroorzaakte lijden te helpen verminderen.

 • Strategie voor personen met een handicap

De Commissie zal in 2021 een versterkte strategie voor gehandicapten presenteren, voortbouwend op de resultaten van de lopende evaluatie van de Europese strategie voor gehandicapten 2010-2020.  

 • Europese werkloosheidsherverzekering

Om veerkrachtig te zijn, moet het sociale contract worden geworteld in sterke solidariteit. We moeten meer doen om diegenen te helpen die hun baan verliezen vanwege externe gebeurtenissen die onze economie beïnvloeden, en hun heropvoedings- en re-integratie op de arbeidsmarkt bevorderen. De Commissie zal een Europees stelsel voor herverzekering van werkloosheidsuitkeringen voorstellen om onze burgers te beschermen en de druk op de overheidsfinanciën tijdens externe schokken te verminderen.

 

Qua timing werd volgende planning voorgesteld: 


Lees het hele document in bijlage en voor meer info kan je terecht op deze overzichtspagina

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons