U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuw kader inzake veiligheid en gezondheid op het werk

30 juni 2021 - door Kelly Digneffe

De Europese Commissie lanceert een nieuw kader voor veiligheid en gezondheid op het werk voor 2021-2027. 
Het kader zet de grote lijnen uit voor acties die de komende zes jaar de situatie van werknemers moet verbeteren. 

De Commissie heeft drie doelen: 

- Anticiperen op en het beheersen van verandering op de werkvloer 

- Betere preventie van werkgerelateerde ziektes en ongevallen

- Vergroten van de paraatheid tegen toekomstige gezondheidsdreigingen 

 

Nieuw kader inzake veiligheid en gezondheid op het werk

De digitale, groene en demografische transitie brengen veel veranderingen mee op de werkvloer. 

De Commissie zet in op drie hoofdlijnen: 

1. Anticiperen op en het beheersen van verandering op de werkvloer 

De digitale, groene en demografische transitie brengen veel veranderingen mee op de werkvloer. 
De Commissie zal de richtlijn betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen en de richtlijn met minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur updaten. Ook de normen rond asbest en lood worden herbekeken. 

Er komt bovendien een nieuwe initiatief rond mentaal welzijn op het werk. 

2. Betere preventie van werkgerelateerde ziektes en ongevallen 

De Commissie wil tragische ongevallen met een “vision Zero” aanpak trachten te vermijden. De regels rond gevaarlijke chemicaliën in de strijd tegen kanker, reproductieve- en ademhalingsziektes worden ook geüpdate. 

3. Vergroten van de paraatheid tegen toekomstige gezondheidsdreigingen 

De Commissie zal noodprocedures en richtlijnen ontwikkelen om snel maatregelen te kunnen nemen en te monitoren in geval van een potentiële nieuwe crisis. 

 

Alle acties worden voorbereid in nauw overleg met alle stakeholders. 

De Commissie zet sterker in op evidence based beleid, een verbeterde handhaving en monitoring van bestaande wetgeving en het verhogen van bewustzijn. Verder mobiliseert het fondsen om te investeren in veiligheid en gezondheid op de werkvloer binnen het herstelfonds en de cohesiefondsen. 

 

 

Meer info: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10033&fu…

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons