U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Verdelingseffecten van beleidsmaatregelen op inkomensverdeling, armoede en ongelijkheid

07 april 2022 - door Liese Dewilde

Een verdelingseffectenbeoordeling wil zeggen dat een analyse wordt gemaakt, meestal van kwantitatieve aard, waarbij de effecten van beleidsmaatregelen op de inkomensverdeling worden beoordeeld. Zo’n verdelingseffectenbeoordeling kan zowel ex ante als ex post worden uitgevoerd.

Dit initiatief is specifiek bedoeld om lidstaten te helpen bij het op punt stellen van hun gebruik van verdelingseffectenbeoordelingen om het verwachte effect van hervormingen en investeringen op het inkomen van verschillende groepen beter in kaart te brengen.

In het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten werd dit initiatief al aangekondigd. Het moet het inschatten en verhelpen van armoede en ongelijkheid als gevolg van beleidsmaatregelen verbeteren.  

Je kan je mening hier kwijt tot 2 mei 2022. In principe plant de Commissie nog in het tweede kwartaal van 2022 haar Communicatie te publiceren.

Jouw stem in Europa: Verdelingseffecten van beleidsmaatregelen op inkomensverdeling, armoede en ongelijkheid

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons