Home > Werk en sociale zaken > Eu nieuws >

Jouw stem in Europa: Evaluatie van de verdragsbeginsel inzake gelijke beloning

21 maart 2019 - door email_registra…

De Europese Commissie publiceerde een openbare raadpleging over het verdragsbeginsel inzake gelijke beloning.

Hoewel het wettelijke kader van de EU gelijke beloning voorschrijft, vormen de effectieve implementatie en handhaving ervan een belangrijke uitdaging. Bij deze evaluatie zal worden beoordeeld in hoeverre de bepalingen van Richtlijn 2006/54 / EG zijn nageleefd. 

Neem hier deel aan de openbare raadpleging. 

 

Jouw stem in Europa: Evaluatie van de verdragsbeginsel inzake gelijke beloning

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons