U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement wil budget Horizon Europe verhogen naar 120 miljard euro

27 juli 2018 - door Simon De Wachter

Rapporteurs Christian Ehler en Dan Nica roepen op tot een hoger budget en meer inhoud voor het voorstel voor Horizon Europe.

Europees Parlement wil budget Horizon Europe verhogen naar 120 miljard euro

Standpuntbepaling in Europees Parlement

Op 7 juni heeft de Europese Commissie haar voorstel voor Horizon Europe gepubliceerd, met een voorgesteld budget van 94,1 miljard euro. 

De commissie industrie, onderzoek en energie van het Europees Parlement (ITRE commissie) hebben Christian Ehler en Dan Nicaaangeduid als rapporteurs voor Horizon Europe. Ehler zal het specifieke programma en de inhoud behandelen, terwijl Nica dieper in zal gaan op de algemene regelgeving en regels voor deelname. Samen zullen zij de leidende rol opnemen om tot een gezamenlijk standpunt binnen het Europees Parlement te komen en later de onderhandelingen met de Raad aan te gaan. Recentelijk hebben ze respectievelijk hun ontwerpverslagen over Horizon Europa vrijgegeven:

Ontwerpverslag over de totstandkoming van het specifieke programma voor Horizon Europe

Ontwerpverslag over de totstandkoming van Horizon Europe, dat de regels voor deelname en verspreiding vastlegt

Wat staat er in het ontwerpverslag van Ehler?

Christian Ehler heeft maar liefst 230 amendementen op het Commissievoorstel aangeleverd. Daarin maakt hij enkele budgettaire aanpassingen. Zo stelt hij een totaal budget van 120 miljard euro voor. Daarnaast legt hij de nadruk op de creatieve industrie. Hij is van mening dat minstens 500 miljoen euro moet geïnvesteerd worden in onderzoeksactiviteiten in het culturele en creatieve domein, waarvan 100 miljoen in een zogenaamde “Cultural Heritage Cloud”.

Verder roept de rapporteur op tot een bredere representatie binnen het bestuur van de toekomstige Europese Innovatieraad (EIC). Deze moet bestaan uit economen en academische experten over innovatiebeleid, maar ook leidinggevenden van start-upondernemingen, industriële leiders en investeerders moeten vertegenwoordigd zijn. Bovendien mag de EIC volgens Ehler het bestaande Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) niet overschaduwen, maar moeten deze instellingen aanvullend werken. 

Ehler is een voorstander van het voortbestaan van sterk gevestigde partnerschappen, zoals de joint technology initiatives (JTI’s). Ook de flagships kunnen volgens hem verder bestaan en moeten niet noodzakelijk vervangen worden door missies.

Volgende stappen? 

De leden van de ITRE commissie hebben tot 6 september de tijd om hun amendementen op het ontwerpverslag in te dienen. Daarna volgt een periode van naar schatting twee maanden om tot een compromis te komen over het ontwerpverslag en de ingediende amendementen. De ITRE commissie hoopt om voor het einde van het jaar tot een stemming over te gaan en een gezamenlijk standpunt te bepalen. Dit ligt in lijn met het doel van de Europese Commissie om de regelgevende procedure te “fast-tracken”, om voor de Europese verkiezingen van mei 2019 tot een akkoord te komen. 

Meer lezen?

Artikel Science Business

Lidstaten willen meer betrokken worden bij implementatie Horizon Europe

Strategische planning voor Horizon Europe vanaf de herfst op de agenda

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons