U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EPSCO: De eerste plannen van Commissaris Schmit, gendergelijkheid en gezondheid

11 december 2019 - door Maarten Libeer

Op 9 en 10 december 2019 stond er een EPSCO-raad op de planning. Hoewel er qua wetgeving niets op de planning stond, kwamen een paar interessante inzichten toch naar boven: 

 • Voor Commissaris Nicolas Schmit, de opvolger van Marianne Thyssen, was het zijn eerste raad en hij gaf inzichten over de toekomst van het sociaal beleid in de EU. 
 • Nathalie Muylle vertegenwoordigde België als het ging over werk en sociaal beleid, onder meer over een strategie voor gendergelijkheid
 • Op 9 december ging het voornamelijk over gezondheid, federaal Minister Maggie De Block tekende present, waarbij de farmaceutische sector onder de loep werd genomen
EPSCO: De eerste plannen van Commissaris Schmit, gendergelijkheid en gezondheid

1. De toekomst van het sociaal acquis van de EU

Er zijn heel veel veranderingen op de arbeidsmarkten en in industriële relaties op til, onder andere veroorzaakt door klimaatverandering, globalisering, migratie en nieuwe technologieën.

De nieuwe wetgevingsperiode gaat van start in de EU en de nieuwe Commissie zal binnenkort aantreden. Een toekomstgerichte discussie over mogelijke behoeften om het sociaal acquis verder te ontwikkelen, kon om die reden niet ontbreken op de agenda, met eerste inzichten van de nieuwe Commissaris Nicolas Schmit. 

De lidstaten haalden in ieder geval al aan dat ze openstaan voor nieuwe initiatieven, maar dat een verdere implementatie van al bestaande richtlijnen ook veel kan helpen. Wel is het zeker dat de Europese Commissie op 14 januari 2020 een richtlijn rond een Europees minimuumloon zal voorstellen en een consultatieronde zal opstarten, gebaseerd op artikel 153 van de EU-verdragen. 

Dit belooft in ieder geval een uitdagende richtlijn te worden. Zo zijn er zelf lidstaten die nog geen minimuumloon hebben - Zweden en Denemarken - omdat in die landen de sociale partners exclusief de loonvoorwaarden afspreken, zonder tussenkomst van de overheid. 

Daarnaast zal ook op 14 januari 2020 een eerste communicatie komen over de komende initiatieven binnen het sociaal beleid van de EU. Wat we al weten is dat in maart de ontwikkeling start van een nieuwe skills-agenda. De Europese Pijler van Sociale Rechten blijft het uitgangspunt. 

2. Werk en sociaal beleid: gendergelijkheid en het verbeteren van veiligheid en gezondheid op de werkvloer 

1. Gendergelijkheid beleid van de EU

De ministers bespraken de prioriteiten op het gebied van gendergelijkheid in de komende vijf jaar en benadrukten de noodzaak van een nieuwe EU-strategie voor gendergelijkheid. Het debat onderstreepte de ambitie van de lidstaten om:

 • De participatie van vrouwen in besluitvormingsprocessen te vergroten
 • Een beter evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken, meer vrouwen in bestuur van bedrijven toe te laten.
 • Het algemene bewustzijn over gendergelijkheid te vergroten.
 • Ee economische onafhankelijkheid van vrouwen te versterken.

De ministers waren het erover eens dat verdere stappen moesten worden gezet om gendergerelateerd geweld, cybergeweld tegen vrouwen en genderstereotypen te bestrijden.

Ook werden conclusies aangenomen die de Commissie uitnodigen om een nieuwe genderstrategie 2021-2027 te ontwikkelen. 

2. Verbeteren van de gezondheid en veiligheid op de werkvloer 

De ministers hebben daarnaast ook conclusies aangenomen waarin de Commissie wordt verzocht een nieuw strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk voor de periode 2021-2027 te presenteren.

3. Gezondheid: The economy of wellbeing en de farmaceutische sector: 

The economy of wellbeing: 

Op basis van de conclusies van de economy of wellbeing, debatteerden de EU-ministers over de gezondheidsaspecten binnen dat concept. Gezondheid is immers een essentiële bepalende factor en onderdeel van welzijn.

Het positieve effect van een verbeterde gezondheidstoestand op andere aspecten die bijdragen aan het welzijn van de mens - zoals onderwijsniveau en arbeidsmarktparticipatie - en op potentiële besparingen voor de samenleving, gaat veel verder dan de effecten ervan op de groei van het bruto binnenlands product.

Omgekeerd legt gezondheid naast de menselijke tol een aanzienlijke last op voor de samenleving en de openbare financiën. Vanuit een economisch perspectief zijn preventie van slechte gezondheid en bevordering van gezondheid effectievere manieren om het welzijn te vergroten dan ziekten te genezen zodra ze zich voordoen.

Concreet werden drie zaken aangestipt die een specifieke focus verdienen: 

 • Mentale gezondheid en de nood voor een Europese strategie voor mentale gezondheid
 • Gezond ouder worden
 • Digitale transformatie van gezondheidsstelsels 

Lees hier de volledige infonota over deze thema's. 

Europees farmaceutisch beleid: 

Het volgende topic ging over de toegang tot medicijnen binnen de EU. Tegenwoordig vormen tekorten en intrekkingen van oude geneesmiddelen een risico voor de patiëntveiligheid en verhogen ze de werklast van het personeel in de gezondheidszorg.

Bovendien hebben patiënten in de EU nog steeds verschillende niveaus van toegang tot nieuwe medicijnen vanwege marktfalen, hoge prijzen en marketingstrategieën van bedrijven. Het waarborgen van de toegang tot geneesmiddelen is een voorbeeld van een uitdaging die zowel op EU-niveau als in de lidstaten vereist.

Gebaseerd op een nota van het Fins voorzitterschap werden volgende zaken voorgesteld: 

 • De productie van medicijnen terug naar de EU brengen
 • Het overbrengen van geneesmiddelen van de ene lidstaat naar de andere 
 • Uitwisseling van informatie over voorraden
 • Gebruik van mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing
 • Intensivering van het markttoezicht
 • Versterking van de samenwerking op EU-niveau

 

Lees hier het volledige verslag van de EPSCO-raad. 

Maak een account aan

Volg ons