U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Coördinatie sociale zekerheidssystemen: ook het Fins voorzitterschap lijkt de impasse niet te doorbreken

11 december 2019 - door Maarten Libeer

Ook met Nicolas Schmit, de nieuwe commissaris voor Jobs en Sociaal Beleid, blijven de kaarten moeilijk liggen voor het initiatief rond de coördinatie van sociale zekerheidssystemen. Voor de vorige commissaris Marianne Thyssen was dit het laatste dossier uit haar legislatuur dat nog moest worden afgewerkt, maar de posities van de onderhandelaars blijven ver uit elkaar liggen. 

 • Zelfde drie problemen liggen op tafel
 • Fins mandaat wordt niet gewijzigd, Europees Parlement houdt been stijf en zo komen de Kroaten in beeld
 • Ook België blijft tegenstemmen
Coördinatie sociale zekerheidssystemen: ook het Fins voorzitterschap lijkt de impasse niet te doorbreken

Normaal gezien kwamen de onderhandelaars weer aan de tafel op 12 december. Dit ging uiteindelijk niet door, en zo lijkt het steeds waarschijnlijker dat het dossier ook niet zal worden afgerond onder het Fins voorzitterschap. 

Na twee trilogen met het Europees Parlement, probeerden de Finnen om een nieuw mandaat te krijgen van de Raad gebaseerd op enkele voorstellen die zij gaven. De Raad keurde de ideeën van het voorzitterschap echter af, waardoor het geen nieuw mandaat kreeg. Twaalf lidstaten stemden tegen, waaronder ook België. 

Het Europees Parlement besliste daarop om ook geen nieuwe onderhandelingsronde op te starten, aangezien de Finnen te weinig flexibiliteit en onderhandelingsmarge hebben. 

Dezelfde drie struikelblokken blijven op tafel liggen: 

 • Voorafgaande kennisgeving: 
  Hier is de vraag wanneer de autoriteiten van de lidstaat waar de gedetacheerde werknemer moet worden op de hoogte gebracht. Het Europees Parlement laat het afhangen van welk type detachering het is (bv. business trips zouden er niet onder vallen). De Raad wil het laten afhangen van de duur van de detachering. 
 • De definitie van pluriactiviteit
 • De export van sociale uitkeringen/voordelen 
  Hoe lang mogen sociale voordelen worden geëxporteerd? Hoe lang moet een werknemer werken in een lidstaat voor hij recht heeft op bepaalde uitkeringen? 

Wat nu gebeurt, hangt dus hoogstwaarschijnlijk af van het mandaat van het volgend voorzitterschap, de Kroaten. 

Standpunt van Vlaanderen: 

Dat het dossier ook in Vlaanderen de gemoederen beroert, blijkt ook uit de debatten in het Vlaams Parlement. Minister voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits behandelde hierover een vraag in de commissievergaderingen in het Vlaams Parlement, waar het Vlaams standpunt duidelijk uit blijkt. 

België is deel van de blokkeringsminderheid binnen de Raad en dit heeft voornamelijk te maken met het derde puntje, de export van sociale uitkeringen en voordelen van werknemers uit een andere lidstaat. Twee dingen spelen:

 • Ten eerste de zogenoemde totalisatie. Hieronder wordt afgesproken hoelang een werknemer in een lidstaat moet werken, voor hij de gewerkte periodes in een andere lidstaat mag meetellen bij het totaal? Vlaanderen wil hier minimum drie maanden rekenen, maar wat vandaag op tafel ligt is dat één maand voldoende is. Het eerdere voorstel van het Europees Parlement was dat het al na één dag kon, en dat leidde tot ontevredenheid binnen Vlaanderen/België. 
 • Een tweede element draait rond het feit hoe lang je Belgische werkloosheidsuitkeringen mag exporteren naar een andere lidstaat. Het Vlaams standpunt hier is dat dit maar drie maanden mag, deze lijn wordt ook gevolgd binnen de onderhandelingen. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons