U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Social Economy Missions

Deadline

Code

COS-SEM-2020-4-01

Doelstellingen

Het doel is om een ​​pool van regionale en lokale COSME-entiteiten met vergelijkbare prioriteiten en expertise op het gebied in te schakelen en de interregionale samenwerking op het gebied van de sociale economie te stimuleren en bij te dragen tot het opbouwen van een praktijkgemeenschap in de sociale economie als essentieel onderdeel van een duurzaam Europees economisch systeem.

De partnerschappen zullen bestaan ​​uit een aantal vooraf gedefinieerde gezamenlijke interregionale doelstellingen voor de sociale economie, bestaande uit respectieve regionale autoriteiten en belanghebbenden uit de sociale economie die actief zijn en / of ervaring hebben op het gebied van het gezamenlijke doel van de interregionale sociale economie. Partnerschappen streven idealiter naar een brede geografische vertegenwoordiging. De definitieve reeks van de gezamenlijke interregionale doelstellingen voor de sociale economie zal het resultaat zijn van een bottom-up benadering, na diverse discussies met belanghebbenden uit de sociale economie op regionaal en lokaal niveau (met name degenen die actief betrokken zijn bij de Europese sociale-economische regio's ESER 2018 en 2019 editie). De oproep zal bijdragen tot het opvolgen van de aanbevelingen van het GECES5-rapport "Social Enterprises and Social Economy Going Forward" (2016), met name aanbevelingen met betrekking tot meer zichtbaarheid, erkenning en identiteit van ondernemingen in de sociale economie. Het weerspiegelt ook de laatste ontwikkelingen en verwachte toekomstige prioriteiten op het gebied van de sociale economie, waaronder de verwezenlijking van de beginselen 1, 4, 5, 17 en 20 van de Europese pijler van sociale rechten. Het project omvat peer-to-peer leren via gezamenlijke interregionale workshops.

Budget

1 500 000 euro, co-financiering 90%.

Begunstigden

Regionale en lokale autoriteiten van de lidstaten.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo's (COSME)

Inleiding

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s of het ‘Programme for the Competitiveness of enterprises and SME’s’ (COSME). Het doel is om de competitiviteit en de duurzaamheid van Europese bedrijven te versterken. Daarnaast moet ondernemerschap aangemoedigd worden. Speciale aandacht gaat naar jonge ondernemers, nieuwe, vrouwelijke en kandidaat-ondernemers.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

 • Versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-ondernemingen, met een focus op kmo's 
 • Bevorderen van de ondernemerscultuur, en de oprichting en groei van kmo's

Specifieke doelstellingen:

 • Verbeteren van de toegang tot financiering voor kmo's
  • acties om kmo’s financieel te steunen in de opstart- en groeifase;
  • steun aan kmo’s die in verschillende lidstaten actief zijn;
  • onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve financieringskanalen zoals crowdfunding.
 • Verbeteren van de toegang tot de markten – in Europa én de wereld
  • steun aan het Enterprise Europe Network of netwerk ter ondersteuning van kmo’s;
  • informatieverstrekking en bewustmaking rond o.a. wetgeving;
  • steun aan grensoverschrijdende initiatieven rond o.a. standaardisering, openbare aanbestedingen, douaneprocedures en intellectuele eigendomsrechten;
  • steun aan internationale industriële samenwerking.
 • Verbeteren van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van kmo's
  • onnodige administratieve lasten verminderen;
  • ontwikkelen van strategieën voor de versterking van concurrentievermogen;
  • onderzoek naar vaardigheden die essentieel zijn voor het bedrijfsleven, onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen, uitwisseling van goede praktijken;
 • Verbeteren van nationale beleidsinitiatieven voor de groei van ondernemingen, onder andere door het opstellen van een kmo-scorebord.
  • bevorderen van ondernemerschap en de ondernemerscultuur
  • ondersteunen van lidstaten voor opleiding en vaardigheden in ondernemerschap bij kandidaat- en startende ondernemers;
  • mobiliteit van ondernemers – onder deze actie vindt u ook ‘Erasmus voor Ondernemers’ terug.

Budget

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME) bedraagt 2,3 miljard euro, waarvan minstens 60% via financiële instrumenten.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Meer lezen
ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Lees meer
Volg ons