U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF Transnational Platform Conference 2019 - Call for workshop proposals

Deadline

Inleiding

Het jaarlijkse ESF Transnational Platform-evenement vindt plaats op 23 en 24 mei 2019 in Brussel. Deze conferentie zal tot 300 vertegenwoordigers van de beheersautoriteiten van het Europees Sociaal Fonds, projectpromotoren, beleidsmakers en belanghebbenden op EU- en nationaal niveau bij elkaar brengen.

EDe discussies concentreren zich op actuele beleidskwesties op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, leren en vaardigheden, sociale integratie, bestuurlijke hervormingen en de rol die het ESF en de transnationaliteit kunnen spelen bij het bevorderen, testen en opschalen van effectieve maatregelen. Succesvolle en inspirerende praktijken die worden gefinancierd door het ESF en andere EU-programma's worden ook gepresenteerd.

Doelstellingen

Help ons om het programma van de # ESFTP19 jaarconferentie van dit jaar te ontwerpen door ideeën voor de workshops voor te stellen. We moedigen u aan om uw bijdrage te sturen door dit formulier in te vullen op donderdag 24 januari 2019. Mocht u een probleem of vraag hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op esf@aeidl.eu.

We zullen de meest interessante bijdragen overwegen op basis van hun kwaliteit en relevantie voor de thema's die in het formulier worden vermeld. Innovatieve ideeën zullen ook worden overwogen. De belangrijkste criteria zijn: koppeling met het ESF of ESF +, benadering met meerdere belanghebbenden, geografisch evenwicht en betrokkenheid van gebruikers.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons