U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Duale leertrajecten 2019-2020

Deadline

Code

450

Doelstellingen

Met de oproep willen ze vanuit ESF de realisatie van duaal leren in Vlaanderen ondersteunen en wensen ze projecten te financieren die zorgen voor een verdere professionalisering en omkadering van het leertraject van de jongere.

De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 maart 2019 en lopen voor een periode van maximaal 18 maanden (6 maanden voorbereidingsfase en 12 maanden uitvoeringsfase).

Budget

Er is een oproepbudget voorzien van 1.500.000 euro waarvan maximaal 40% ESF en 30% werk en 30% andere publieke of private financiering.

Er is een maximale financiering per studierichting van 60.000 euro ESF middelen en 45.000 euro middelen van het Vlaams cofinancieringsfonds, op basis van een richtbudget van 150.000 euro per project.

Het ESF Programma 2014-2020 operationaliseert ook Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) in Limburg. Daar waar GTI van toepassing is, worden de betrokken middelen aangewend voor het organiseren van de acties binnen deze oproep.

Begunstigden

De oproep richt zich op alle geselecteerde opleidingen duaal leren voor het schooljaar 2019-2020 in het kader van de proeftuinen Schoolbank op de Werkplek. Projecten worden uitgevoerd door paritair samengestelde sectororganisaties, in verplichte samenwerking met scholen die deze opleidingen in het schooljaar 2019-2020 wensen aan te bieden.

Info & contact

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Lees de projectoproep.

Meer informatie.

Kom op 24 oktober 2018 naar de infosessie rond deze oproep.

 

Contactpersonen: 

Pieter Van Sande

T: 02/552 83 42

E: pieter.vansande@wse.vlaanderen.be

Tyne Van der Veken

T: 02 553 44 24

E: tyne.vanderveken@wse.vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons