U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Voorstel tot herziening van de Eurovignet-richtlijn wordt verwacht op 31 mei

14 februari 2017 - door Simon De Wachter

Volgens Europese parlementsleden moeten volgende punten worden opgenomen in het komende voorstel:

  • een garantie dat de aanrekening niet discriminerend mag zijn;
  • de interoperabiliteit van tolheffingssystemen;
  • dat de prijsbepaling van de tolgelden moet worden gerelateerd aan de hoeveelheid uitgestoten emissies van het voertuig;
  • dat de externe vervoerskosten worden geïnternaliseerd; en
  • dat de Eurovignet uitgebreid wordt tot personenwagens.
Voorstel tot herziening van de Eurovignet-richtlijn wordt verwacht op 31 mei

Hoewel de vertegenwoordiger van de Commissie geen specifieke details over de inhoud van de komende voorstel heeft verstrekt, verzekerde hij de aanwezige Europarlementsleden dat het voorstel zou voldoen aan de bezorgdheden die werden geuit.

Met betrekking tot het toepassingsgebied van de richtlijn, gaf hij aan dat de Commissie de uitbreiding beschouwt als het omvatten van commerciële personenauto's, zoals bussen en coaches.

De vertegenwoordiger van de Commissie bracht de deelnemers ook op de hoogte van het voornemen om de werkingssfeer uit te breiden tot personenwagens. Maar, hij merkte op dat de richtlijn anders zou moeten gelden voor personenauto's, en gebruikte als voorbeeld dat het rekenmodel voor zware voertuigen niet van toepassing is op personenauto's.

De vertegenwoordiger van de Commissie herhaalde bovendien dat het voorstel rekening zal houden met de principes 'de gebruiker betaalt' en 'de vervuiler betaalt', en dat met betrekking tot de externe kosten, het een vereenvoudigd rekenmodel zou voorstellen. Met betrekking tot de berekening van de toltarieven, zou het voorstel ook een CO2-uitstoot component bevatten, zei hij, eraan toevoegend dat minder vervuilende voertuigen minder zouden moeten betalen.

De vertegenwoordiger van de Commissie benadrukte dat het voorstel over de herziening van de Eurovignet-richtlijn samen zou gaan met het voorstel tot herziening van de EETS-richtlijn, en tot doel zou hebben om de lidstaten te stimuleren om van vignet gebaseerde systemen over te schakelen naar tolheffingssystemen. In dit verband benadrukte hij het tolheffingssysteem ingevoerd door België vorig jaar als een goed voorbeeld.

Voor meer informatie, bekijk de presentaties van het evenement.

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons