U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

TRAN commissie komt tot standpunt over gecombineerd vervoer

13 juli 2018 - door Simon De Wachter

De TRAN commissie van het Europees Parlement heeft op de vergadering van 9 en 10 juli gedebatteerd en gestemd over de richtlijn voor gecombineerd vervoer. 

Tijdens de laatste vergadering van de TRAN Commissie voor de zomer stond er heel wat op de agenda. Naast een debat en stemming over het ontwerpverslag met betrekking tot de herziening van de richtlijn voor gecombineerd vervoer, werden onder meer de ontwerpverslagen over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en over havenontvangstvoorzieningen besproken.

TRAN commissie komt tot standpunt over gecombineerd vervoer

Gecombineerd vervoer 

Met een grote meerderheid werd het ontwerpverslag van rapporteur Aiuto aangenomen: 34 stemmen voor en slechts 4 tegen en 2 onthoudingen. De meest controversiële kwestie in de herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer is de uitzondering van de regels voor cabotage voor dit soort operaties. Met de goedkeuring van dit ontwerpverslag nemen de Europarlementsleden een duidelijk standpunt in tegen deze uitzondering.

Hoewel het Europees Parlement nu zijn positie over gecombineerd vervoer heeft vastgelegd en het mandaat heeft goedgekeurd om interinstitutionele onderhandelingen (trialogen) met de Raad op te starten, is er binnen de Raad echter nog geen akkoord bereikt.

Toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

Over het ontwerpverslag van rapporteur Zile over regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten was meer onenigheid binnen de TRAN Commissie. De liberalisering van deze markt blijft een controversieel dossier, maar de rapporteur uitte wel zijn wens om het af te ronden voor het einde van dit mandaat. De S&D-groep heeft echter al voorgesteld om de deadline voor het indienen van amendementen te verlaten, wat het hele proces zou vertragen.

Het grootste punt van discussie in dit dossier is subsidiariteit en het aandeel van lidstaten. Sommige politieke groepen zijn tegen het exporteren van specifieke nationale modellen voor busvervoer naar het Europese niveau. Daarnaast is de kwestie van cabotage hier ook sterk aanwezig. De Europese Commissie wil in deze sector cabotage liberaliseren, wat hier ook tot protest leidt bij sommige Europarlementsleden. 

Naar verwachting zullen er veel amendementen op dit ontwerpverslag geformuleerd worden. De parlementsleden hebben hiervoor nog tijd voor tot 6 september. Een stemming hierover zal dan plaatsvinden op 8 november.

Havenontvangstvoorzieningen

Ten slotte werd het ontwerpverslag van rapporteur Meissner over de richtlijn voor havenfaciliteiten voor het lossen van scheepsafval (PRF-richtlijn) verwelkomd door de andere MEPs. Enkele punten die nog werden besproken

  • De uitzondering van zeer kleine havens voor deze richtlijn
  • Meer stimulansen geven aan schippers om afval uit de zee op te pikken, in plaats van hen tarieven op te leggen
  • De verplichting limiteren om afval af te zetten in havens binnen de EU wanneer het schip naar een derde land met onvoldoende faciliteiten hiervoor vertrekt.
  • Een betere definiëring van groene visserij
  • Aanpassing van het systeem van indirecte vergoedingen
  • Verduidelijking van de bepalingen over maritime short sea shipping

Europarlementsleden hebben nu tot 18 juli om hun amendementen in te dienen, waarna een stemming zal volgen op 24 september. De Raad heeft reeds een algemene oriëntatie aangenomen.

Verder lezen?

Gecombineerd vervoer

Toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

Havenontvangstvoorzieningen

Maak een account aan

DOSSIER

Gecombineerd vervoer (tweede mobiliteitspakket)

De herziening van de richtlijn voor gecombineerd vervoer wordt ingetrokken door de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula Von der Leyen. De Europese Commissie zal een nieuw voorstel voor gecombineerd vervoer lanceren in het kader van de European Green Deal. Dat nieuwe voorstel mogen we volgens de roadmap verwachten in 2021.

Lees meer
Volg ons