U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Resultaten openbare raadpleging van de Eurovignet-richtlijn

30 januari 2017 - door Simon De Wachter

Een samenvattend verslag over de resultaten van de openbare raadpleging van de Eurovignet-richtlijn werd gepubliceerd.

Het verwachte voorstel van de herziening Eurovignet-richtlijn zal naar verwachting een aantal problemen met betrekking tot de volgende kwesties aanpakken:

  1. de financiering van de vervoersinfrastructuur;
  2. eerlijk en efficiënt gebruik van het wegvervoer infrastructuur;
  3. een harmonisatie van tolsystemen in de EU; en
  4. transparantie in het heffen van lasten en vaststellen van de tarieven.

De samenvatting stelt dat 72% van de belanghebbenden voorstander is van EU-harmonisatie, omdat verschillende belastingen en heffingenstelsels de markt verstoort.

Resultaten openbare raadpleging van de Eurovignet-richtlijn

Enkele van de resultaten van de openbare raadpleging

70% van de respondenten vindt dat de vrijstellingen van vrachtwagens tussen 3,5 en 12 ton in sommige lidstaten de mededinging kunnen verstoren.

Met betrekking tot lichte bedrijfsvoertuigen is een kleine meerderheid (54%) het erover eens dat het feit dat de richtlijn er niet op van toepassing is, marktverstoring kan veroorzaken, terwijl 31% het daar niet mee eens is.

Voor personenauto's, is 60% van de respondenten van mening dat de herziening eerlijkheid is voor buitenlandse bestuurders.

Het rapport stelt dat de resultaten van het onderzoek suggereren dat elke wetgeving niet alleen moet gericht zijn op zware voertuigen, maar op alle wegvoertuigen met inbegrip van zowel het goederen- en passagiersvervoer (54%) op basis van de vervuiler betaalt (75%) en de gebruiker betaalt (80%) principes.

Met betrekking tot congestie, zijn de meeste respondenten van mening dat dit moet worden behandeld door nationale en lokale overheden. De inkomsten moeten geherinvesteerd worden in het onderhoud, de reparatie en de modernisering van het wegennet.

Met betrekking tot de voorgestelde oplossingen, stelt het rapport dat de belanghebbenden voorstander zijn van de uitfasering van de vignet regelingen ten gunste van de op afstand gebaseerde heffingen.

En nu?

Op 19 april wordt verwacht dat de Commissie de belangrijkste aspecten van de komende herziening zal presenteren aan de deskundigen van de lidstaten.

De Commissie zal naar verwachting op 7 juni 2017 het voorstel tot herziening van de Eurovignet-richtlijn aannemen, samen met andere voorstellen van de Energie Unie. Eenmaal gepresenteerd, zal het worden meegedeeld aan het Europees Parlement en de Raad.

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons