U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad bespreekt kilometerheffing en elektronische documenten in het vrachtvervoer

07 mei 2019 - door Simon De Wachter

De lidstaten buigen zich momenteel over het dossier van wegbeprijzing in de Raadswerkgroep “Landtransport”. De nationale delegaties zijn voorstander van meer flexibiliteit in de richtlijn:

  • Het vignettensysteem mag niet afgeschaft worden
  • De overgang naar een nieuw systeem moet geleidelijk gebeuren
  • Lichte voertuigen mogen niet onder deze richtlijn vallen

Ook de erkenning van elektronische documenten in het vrachtvervoer wordt momenteel besproken in de Raadswerkgroepen. Het doel is om tot een gezamenlijk standpunt te komen tegen de Raad Transport op 6 juni.
 

Raad bespreekt kilometerheffing en elektronische documenten in het vrachtvervoer

Flexibele kilometerheffing

De lidstaten zijn volop in discussie over de herziening van de Eurovignetrichtlijn, voorgesteld door de Europese Commissie binnen het eerste mobiliteitspakket van mei 2017. Een meerderheid is voorstander van flexibiliteit in de richtlijn.

De Commissie stelt onder andere voor om een einde te maken aan op tijd gebaseerde tolheffingssystemen (bijvoorbeeld vignetten) en lichte voertuigen in de richtlijn te betrekken. De lidstaten zijn hiertegen, ze willen zelf de mogelijkheid behouden om te kiezen welk model ze hanteren. 

Als het vignettensysteem dan toch zou verdwijnen, willen verschillende nationale delegaties dat het huidige systeem voor een aanzienlijke tijd behouden blijft voor de overgang. 

De Europese Commissie is niet tevreden met de meningen van de lidstaten over wegbeprijzing, aangezien deze fel afwijken van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie.

Elektronische documenten in het vrachtvervoer

Daarnaast is de Raad ook in bespreking over de erkenning van elektronische documenten in het vrachtvervoer. Deze verordening maakt deel uit van het derde mobiliteitspakket van mei 2018

Het doel is om de elektronische uitwisseling van informatie in het vrachtvervoer te reguleren. Bijna 99 procent van de grensoverschrijdende vervoersopdrachten in de EU gebeurt vandaag nog met papieren documenten.

Volgende stappen

Deze wetsvoorstellen zullen de volgende weken worden besproken in de Raadswerkgroepen. De lidstaten hopen om tot een gezamenlijk standpunt (algemene oriëntatie) te komen tegen de Raad Transport op 6 juni.

Het Europees Parlement heeft haar positie al ingenomen over zowel de Eurovignetrichtlijn als de elektronische uitwisseling van informatie in het vrachtvervoer.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons