U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Oostenrijk presenteert ontwerp compromistekst over eerste mobiliteitspakket

17 oktober 2018 - door Stagiair

Nadat ze reeds ontwerp compromissen over de sociale en marktaspecten van het mobiliteitspakket presenteerden, zal het Oostenrijks voorzitterschap nieuwe teksten presenteren op 22 oktober tijdens de raadswerkgroep transport.
 

Gedurende twee vorige vergaderingen van de raadswerkgroep konden nationale experts al eens gedachten uitwisselen over de verschillende prangende discussiepunten zoals detachering, rij- en rusttijden en tachografen. Er kwamen daarbij een aantal tegenstellingen tussen lidstaten aan het licht.

Oostenrijk presenteert ontwerp compromistekst over eerste mobiliteitspakket

Detachering

Er lijken zich drie kampen te ontwikkelen in het detacheringsverhaal:

  1. Centraal en Perifeer Europa zijn te vinden in het Oostenrijks voorstel voor een zogenaamde ‘Deense oplossing’ waarbij bilateraal transport tussen de lidstaat waar bedrijf van de chauffeur gevestigd is en een andere lidstaat wordt uitgesloten van detacheringsregels. Onderweg mag men één of twee keer laden en lossen.

  2. Verschillende Oost Europese staten zijn voor een totale uitzondering voor internationaal transport in de detacheringsrichtlijn. Ze zijn dus ook gekant tegen de ‘Deense oplossing’.

  3. De negen (voornamelijk West-Europese) lidstaten die de zogenaamde ‘Road Alliance’ vormen, staan ook niet volledig achter het Oostenrijks voorstel, maar hun mening zou in het licht van andere twistpunten kunnen wijzigen.

Cabotage

Oostenrijk stelt voor om huidige regels te behouden (drie opdrachten voor een periode van zeven dagen na een internationaal transport) met een wachttijd van 14 dagen. Ook hierover bestaat echter geen consensus. Het ziet er echter naar uit dat het Oostenrijks voorstel stand zal houden, maar de wachttijd nog ter discussie staat.

  1. Lidstaten uit Perifeer Europa (vooral Spanje, Ierland en Portugal) zijn niet te vinden voor een wachttijd van 14 dagen. Ook Nederland en Luxemburg zouden zich hierin kunnen vinden, in tegenstelling tot de andere staten van de Road Alliance.

  2. Centraal en Oost Europa zijn tegenstander van het voorstel.

Rij- en rusttijden

Oostenrijk wil een uitzondering maken op de regel dat chauffeurs geen normale wekelijkse rusttijd (45 uren of meer) mogen nemen aan boord van hun vrachtwagen, wanneer chauffeurs geparkeerd zijn op plekken die voldoende faciliteiten hebben of wanneer de vrachtwagen cabine voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Landen van de Road Alliance zijn sterk gekant tegen deze uitzondering en zien deze maatregel als een dealbreaker.

Tachograaf

Oostenrijk wil nieuwe tachografen installeren in vrachtwagens tegen 2024. Dit zorgt voor een wig tussen West Europa (die voorstander zijn van deze planning) en Oost-Europa.

Verwacht is dat nationale delegaties tot compromissen zullen komen in de komende weken en daarmee lijkt een algemene aanpak tegen de Raadsvergadering transport in december ineens toch terug haalbaar.

De timing van de presentatie is niet onbelangrijk: op 29 en 30 oktober gaat er in Graz een informele top voor transportministers door. Alhoewel het mobiliteitspakket niet officieel op de agenda staat, kan het Oostenrijks voorstel dan wel al een eerste keer besproken worden.

Maak een account aan

Volg ons