U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe regels voor elektronische tolheffing

05 maart 2019 - door Simon De Wachter

De Raad heeft de richtlijn over de interoperabiliteit van elektronische tolheffing (EETS-richtlijn) goedgekeurd. Hiermee is de laatste stap in de wetgevingsprocedure bereikt.

Nieuwe regels voor elektronische tolheffing

Interoperabiliteit elektronische tolheffing

Als gevolg van de nieuwe richtlijn zal de EU een nieuw informatiesysteem opzetten, waarmee de nationale autoriteiten van de lidstaten elkaars voertuig­registratie­gegevens kunnen raadplegen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om wegentol te innen van voertuigeigenaars die nog niet betaald hebben.

De nieuwe regels zullen de verschillende bestaande elektronische tolheffings­systemen beter op elkaar afstemmen en dus kostenefficiënter en gebruiksvriendelijker maken. Daarnaast moet het administratieve belemmeringen wegnemen en aanbieders van elektronische tolheffings­systemen gemakkelijker toegang geven tot de tolheffingsmarkt.

Wetgevingsprocedure afgerond

De finale goedkeuring door de Raad is de laatste stap in het wetgevingsproces. Het Europees Parlement had hierover op 14 februari 2019 gestemd. De richtlijn zal nu door beide instellingen worden ondertekend en in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. Ze treedt 20 dagen na de bekendmaking in werking, en de maatregelen worden 30 maanden nadien van kracht.

Klik hier om de goedgekeurde tekst te raadplegen.

Persbericht Raad
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons