U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe en verbeterde emissietests voor auto's verplicht vanaf 1 september

31 augustus 2017 - door Kelly Digneffe

Met ingang van 1 september 2017 moeten nieuwe automodellen nieuwe, betrouwbaardere emissietests onder werkelijke rijomstandigheden ondergaan, alsook een verbeterde laboratoriumtest, de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP), voordat zij op de Europese wegen mogen rijden.

Nieuwe en verbeterde emissietests voor auto's verplicht vanaf 1 september

De nieuwe emissietests zullen zorgen voor betrouwbaardere resultaten en helpen het vertrouwen in de prestaties van nieuwe auto's te herstellen. De invoering van deze tests maakt deel uit van de belangrijke stappen die Commissie onderneemt in het kader van haar inspanningen voor een schone, duurzame en concurrerende automobielindustrie.

Robuustere en nauwkeurigere emissietests

De emissies van NOx en deeltjes, belangrijke bronnen van luchtvervuiling, zullen op betrouwbaardere wijze worden gemeten onder werkelijke rijomstandigheden (RDE-test). Deze test zal een aanvulling vormen op een nieuwe, realistischere laboratoriumtestprocedure (de WLTP-test) voor alle emissies, met inbegrip van CO2-emissies en brandstofverbruik, alsmede emissies van NOx en van andere luchtverontreinigende stoffen. Beide tests worden per september 2017 voor alle nieuwe automodellen verplicht gesteld en zullen in de periode 2018-2019 geleidelijk voor alle nieuwe auto's worden ingevoerd.

Volledige hervorming van het typegoedkeuringsstelsel

Na goedkeuring zal het voorstel voor een verordening van de Commissie van januari 2016 zorgen voor betere kwaliteit en onafhankelijkheid van de voertuigtests, meer toezicht op auto's die reeds in het verkeer zijn gebracht, en de invoering in het goedkeuringsstelsel van toezicht door de EU.

Normen voor luchtkwaliteit

De lidstaten moeten voldoen aan EU-grenswaarden voor een reeks verontreinigende stoffen, waaronder NO2, en luchtkwaliteitsplannen opstellen voor de zones of agglomeraties waar die grenswaarden worden overschreden.

Emissiearme mobiliteit

De Europese strategie voor emissiearme mobiliteit is gericht op het verbeteren van de efficiëntie van het vervoerssysteem, het sneller uitrollen van emissiearme alternatieve energieopties voor het vervoer, en het toewerken naar emissieloze voertuigen. De nadruk ligt hierbij op een reeks emissiearme alternatieve energieopties voor personenauto's en bussen, en tevens op elektrificatie van het spoorvervoer en het gebruik van biobrandstoffen in luchtvaartuigen, vrachtwagens en reisbussen. De Commissie is ook van plan tegen november 2017 een actieplan vast te stellen voor een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen om een zo breed mogelijke toepassing van alternatieve brandstoffen in Europa te bevorderen.

 

Voor meer informatie lees je het nieuwsbericht van de Europese Commissie.

Bekijk een filmpje waarin de nieuwe emissietest wordt uitgelegd.

Maak een account aan

Volg ons