U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Naar gecombineerd vervoer voor goederenvervoer

12 december 2016 - door Simon De Wachter

7 december werd de roadmap gepubliceerd met betrekking tot de effectbeoordeling van het voorstel tot herziening van de richtlijn betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke voorstellen voor bepaalde normen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (richtlijn 92/106/EEC).

Naar gecombineerd vervoer voor goederenvervoer

De Commissie benadrukt steeds het belang van duurzame groei met minder negatieve externaliteiten. Een van de meest effectieve oplossingen voor de transportsector is het bevorderen van de zogenaamde modaliteitsverschuiving naar multimodaal vervoer dat grotendeels gebruikt maakt van vervoersvormen die minder negatieve externe effecten veroorzaken, zoals spoorvoer, binnenwater- en zeevervoer.

De richtlijn gecombineerd vervoer (92/106/EEG) is het enige EU juridische instrument dat multimodaal goederenvervoer rechtstreeks ondersteunt. De arme emissie-strategie identificeert de richtlijn gecombineerd vervoer ook als instrument dat bijdraagt aan de decarbonisatie doelstelling.

Het is belangrijk om het gedrag van gebruikers te beïnvloeden om de modaliteitsverschuiving naar meer duurzame vormen van vervoer te bereiken. De markt geeft momenteel geen passende prijssignalen aan gebruikers. In een situatie waar externe kosten niet zijn geïnternaliseerd, is de optie van goederenvervoer over de weg relatief goedkoper en hebben de gebruikers dus geen economische drijfveer om duurzame vervoerswijzen te gebruiken. Daarnaast hebben de meeste multimodale/intermodale vervoersactiviteiten inherente nadelen in vergelijking met het wegvervoer.

In deze situatie zal de modaliteitsverschuiving niet plaatsvinden zonder een interventie om het gebruik van multimodaal vervoer direct te ondersteunen, en zal het niet mogelijk zijn om de doelstelling van het verminderen van negatieve externe effecten van de sector in de EU transport te bereiken.

De richtlijn gecombineerd vervoer richt zich precies op dit probleem. De geconstateerde problemen waren de volgende:

  1. De definitie van gecombineerd vervoer is complex en enigszins dubbelzinnig en schept rechtsonzekerheid, vertragingen, ongerechtvaardigde boetes en andere praktische problemen voor de gecombineerde transportindustrie. Daarnaast weerspiegelt de definitie de economische realiteit van vandaag niet.
  2. De steunmaatregelen zijn niet effectief, in het bijzonder aangezien economische prikkels geen gemeenschappelijke methodiek volgen, en ze alleen van toepassing zijn op gecombineerd spoor-weg vervoer en ze te laag zijn om effectief te zijn.
  3. De bepalingen die betrekking hebben op vervoersdocumenten zijn verouderd waardoor het moeilijk en kostbaar wordt voor de industrie om geschiktheid te bewijzen. Huidige informatie-eisen staan geen effectieve controle van geschiktheid toe voor de overheid en geven dus aanleiding tot ontduiking en ongerechtvaardigde administratieve problemen. Er is weinig coördinatie tussen de lidstaten.
  4. Er is een gebrek aan geschikte overzicht van de ontwikkelingen in de markt die de systematische evaluatie belemmert van de behoefte aan ondersteuning.

Het initiatief streeft dus om de bestaande gedeeltelijk ineffectieve maatregelen te verbeteren die het marktfalen aanpakt om prijssignalen aan te bieden aan gebruikers die het gebruik van sociaal minder dure vormen van vervoer zouden bevorderen.

Het uiteindelijke doel van dit initiatief is om het gebruik van niet-wegvervoerswijzen voor lange afstand te stimuleren voor vrachttransport. Dit wordt bereikt door het verbeteren van het concurrentievermogen van het gecombineerd vervoer als alternatief voor het wegvervoer, en aldus bij te dragen aan de verkeersveiligheid, minder congestie en milieuschade, vervuiling, en een beter beheer van transportmiddelen.

Het amendement heeft drie specifieke doelstellingen:

  • Vereenvoudiging van de ontvankelijkheidscriteria voor de steun van de richtlijn (de definitie)
  • Herziening van de steunmaatregelen om de doeltreffendheid te waarborgen
  • Het verbeteren van de implementatie (vervoersdocumenten, coördinatie en rapportering)

Om deze doelstellingen te bereiken, worden er verschillende beleidsopties beschreven. Daarnaast worden ook de mogelijke economische & sociale impacten, de mogelijke impact op fundamentele rechten, de mogelijke impact op vereenvoudiging en administratieve lasten worden uit de doeken gedaan.

Meer informatie daarover vindt u in de roadmap.

Maak een account aan

DOSSIER

Gecombineerd vervoer (tweede mobiliteitspakket)

De herziening van de richtlijn voor gecombineerd vervoer wordt ingetrokken door de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula Von der Leyen. De Europese Commissie zal een nieuw voorstel voor gecombineerd vervoer lanceren in het kader van de European Green Deal. Dat nieuwe voorstel mogen we volgens de roadmap verwachten in 2021.

Lees meer
Volg ons