U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten dicht bij akkoord over kilometerheffing

09 december 2020 - door Simon De Wachter

Tijdens de Raad Transport van 8 december vond een debat over de Eurovignetrichtlijn plaats. De lidstaten staan dicht bij een gezamenlijk standpunt over het dossier rond kilometerheffing.

Verder kwam ook het dossier van het eengemaakt Europees luchtruim uitvoerig aan bod.
 

Lidstaten dicht bij akkoord over kilometerheffing

Kilometerheffing

Al 3 jaar probeert de Raad met vallen en opstaan een akkoord te bereiken over kilometerheffing. Een gezamenlijk standpunt over de Eurovignetrichtlijn komt nu wel heel dichtbij.

Tijdens de Raad Transport van 8 december stond het dossier centraal. De meeste lidstaten kunnen zich wel vinden in de richting die het Duits voorzitterschap uitgaat. Twee openstaande kwesties in de richtlijn staan nog onder discussie:

  • De mogelijkheid voor de lidstaten om een uitzondering te maken voor voertuigen tussen de 3,5 en 7,5 ton onder bepaalde omstandigheden.
  • De vraag of een lidstaat de goedkeuring moet krijgen van andere betrokken lidstaten om een extra tol te heffen op een bepaalde sectie van een weg in gebieden met een hoge congestie.

Voornamelijk Oostenrijk is nog sceptisch over deze twee kwesties. De uitzondering zou volgens de Oostenrijkers moeilijk zijn om uit te voeren en niet in lijn zijn met het principe van “de gebruiker betaalt”. Het feit dat lidstaten elkaars goedkeuring moeten krijgen om een extra tol te heffen, kan dan weer voor vertraging zorgen. Verschillende andere lidstaten zijn het eens met de opmerkingen van Oostenrijk.

Het dossier wordt verder opgenomen tijdens de vergadering van permanente vertegenwoordigers (COREPER) op 18 december. Er wordt gehoopt dat ze een onderhandelingsmandaat aan het opkomende Portugese voorzitterschap kunnen geven, zodat de interinstitutionele onderhandelingen met het Europees Parlement van start kunnen gaan.

Andere dossiers

Verder kwam het eengemaakt Europees luchtruim uitvoerig aan bod tijdens de Raad Transport. De ministers hielden een debat over het nieuwe voorstel dat de Europese Commissie lanceerde in september 2020.

Het Duits voorzitterschap gaf ook een update over hun nieuwe benadering voor mobiliteit, een document dat samen met de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit richting moet geven aan de transportsector in de komende jaren. 

Persbericht Raad Transport
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons